Hjerteligt velkommen

Info og aktiviteter

Velkommen til et site med børn og viden om børn som omdrejningspunkt. Og velkommen til dig der vil fordybe dig i det teoretiske grundlag der ligger bag bl.a. Videnshjulet og Legehjulet.

Vidensbutikken er en del af et fagligt netværk og er en del af Scandinavian Toy Institute. Netværket er en del af et åbent og frit kooperativ, et samarbejde mellem en række udvalgte fagspecialister og innovative virksomheder.

Vidensbutikken formidler viden til fagfolk i børneinstitutioner, skoler og dagplejen, om leg og læring, samt børns udvikling og intelligenser.

Scandinavian Toy Institute er af TIE (Toy Industries of Europe) akkrediterede for at udføre akademisk forskning i legers rolle i børns udvikling. Dette som kun 1 ud af 5 Universiteter/Institutter i hele Europa.

Samtidig er Scandinavian Toy Institute det eneste Institut som via test kan påvise og dokumentere specifik lege- og læringsværdi i et produkt


Med venlig hilsen
Jens Martin Steenhold, Jørn Martin Steenhold

Indbydelse til: 
Institutioner med børn og unge fra 0-11 år. Heriblandt børnehaver, vuggestuer samt (Dagtilbud)

Se mere på LLI.dk - Legende og Lærende Institutioner


Scandinavian Toy Institute og LLI (Legende & Lærende Institutioner) er i efteråret gået igang med at tilbyde alle institutioner i Danmark STI Certificeringen.

STI Certificeringer sikrer og dokumenterer at den lærende leg er en aktid del af hverdagen i den nekelte institution.

 

Vi lever idag i  en globaliseret verden hvor konkurrencen om uddannelsespladserne og efterfølgende jobtilbuddene/jobbene bliver hårdere og hårdere.

Derfor søger forældrene til nutidens børn efter muligheder og løsninger for at sikre deres børn den bedste start på livet.

Det hele starter med valget af institutionen som skal være den rigtige.

Skolen som skal være den rigtige osv....

Det hele i en søgen efter at give barnet de bedste betingelser for at få den gode uddannelse og det gode job fremadrettet.

En STI certificeret Institution vil efter en certificering stå stærkere både fagligt og økonomisk.

Institutionen vil blive í stand til at matche produkter op imod lærerplanstemaer/arbejdet samt læringsmiljøet.

Institutionen vil blive endnu bedre til at indkøbe de rigtige produkter da det faglige personale vil tilegne sig konkret viden om hvilke produkter der styrker legen, læringen og udviklingen.
 

Derfor vil Institutionen være et stærkere tilbud for barnet og et bedre tilbud for forældrene hvor "den lærende leg" prioriteres.

Den STI certificerede Institution vil i tillæg stå langt stærkere end eventuelt de øvrige institutioner i (nær)området og på denne måde sikre sig "valget" hos forældrene.