Kanon-oversigt

Denne kanon er udarbejdet af en gruppe lærere og pædagoger. Fælles for dem - og os i Vidensbutikken - er, at vi meget nødig ser, at Bertel Hårder som undervisningsminister og Brian Mikkelsen som kulturminister i deres embedsperiode som folkets "tjenere", pludselig begynder at anvise en kanon ud fra hver deres politiske overbevisning og ideologi.

Det åbne syn på børns udvikling er indlagt i denne kanon!

Denne kanon afgrænser, hvordan børn skal have det i deres barndom.
Hvorfor en kanon?

For at påpege, at børnene bærer fremtiden og skal løfte arv og ansvar. Vi
elsker vores børn og behandler dem godt. Alligevel er det vigtigt hele tiden
at huske på, at vi aldrig må stå i vejen for udviklingen af deres medfødte
evner og anlæg – det potentiale, som allerede viser sig i den tidligste
barndom.

Diskuter denne kanon med andre forældre, med bedsteforældre - og med
børnenes pædagoger og lærere.

God fornøjelse!
2009-01-30

Jørn Martin Steenhold

Kanonen er inddelt i følgende afsnit:

 • Introduktion
 • baby 0-12 måneder
 • det lille barn 12-24 måneder
 • 24-36 måneder
 • den 3 årige
 • den 4 årige
 • den 5 årige
 • den 6 årige
 • den 7 årige
 • den 8 årige
 • den 9 årige
 • den 10-11 årige