Barndomskanon – 10 / 11 år

Generelt

Barndommen er ved at være slut
Tiden er præget af en selvstændighedstrang
Harmoni bliver disharmoni og forvirring
Barnet yder og søger modstand i sine omgivelser
Søger udfordringer og forhindringer at prøve kræfter med
Som 10-årig har barnet det harmonisk med omgivelserne
Den 11-årige bliver mere manipulerende overfor omgivelserne

Motorik

Tankegangen er moden og konstruktiv
Reelle forklaringer og forståelse af virkeligheden
Tænker over fremtiden med konkrete forslag
Fremtidsdrømmene vurderes mere realistisk
Der kan opstå en antifølelse overfor alt og alle
Kan give andre skyldfølelser
Dyr og små børn appellerer til beskyttertrang og omsorgsfølelse
At drømme sig væk fra virkeligheden kan lette, når livet er hårdt
Det andet køn begynder at blive interessant
Kæresteri og forelskelse foregår ofte på afstand via 3. person
Det kan være svært at styre de ledeløse bevægelser

Lege

Gåder, opfindelser, kryds og tværs, konkurrencer giver udfordringer
Fritidslæsning består af tegneserier og skønlitteratur
Ridning, spejdere, fodbold, badminton – interesserne er brede
Udover holdsport afprøves også individualiteten
Skolearbejde og kærester optager en del af fritiden
Computerspil er højaktuelle
TV/video optager meget af fritiden

Generelt

Barndommen er ved at være slut, og der er langt til voksenalderen, men de to verdener forenes på
en måde i den 10/11-åriges selvstændighed, som nu er ved at være godt forankret.
Overgangen viser sig bl.a. ved at den 10-åriges harmoni og ro vendes til usikkerhed, forvirring og
disharmoni i 11-års alderen: der er ved at ske en forandring som giver sig udtryk i væremåde og
adfærd.
Denne alder kan sammenlignes med 5/6-års alderen og de ændringer den periode medfører, blot er
barnet mere modent og bevidst nu.
Den 3. fase mod reel selvstændighed er ikke altid behagelig, men efter den mere rolige, stabile 10-
års periode, er den 11-årige parat til modstand/at yde modstand, og prøve kræfter med
omgivelserne.
Barnet søger udfordringer og forhindringer for at afprøve sin modenhed og sine evner, ikke for
bevidst at være besværlig.
Denne alder betegnes ofte som ”lømmelalderen”, og i den betegnelse kan der ligge mange ting - og
ikke helt uden grund.

Som 10-årig er barnet loyalt, fornuftig og realistisk, det holder af sig selv og er i fred med
omgivelserne.
Barnet har let ved at indordne sig, accepterer at andre mennesker lever efter andre regler, og såvel
ansvarsfølelse som dømmekraften er veludviklet.
Ironi og latterliggørelse rammer den 10-årige hårdt, og betroelse har krav på at blive behandlet med
diskretion.

Som 11-årig bliver barnet atter mere manipulerende og kommanderende overfor sine omgivelser,
og vil gerne forandre verden, blot ikke sig selv.

Sprog, motorik og social forståelse

Den 10-årige tænker overvejende modent og konstruktivt, skelner klart mellem hvad der er fantasi
og virkelighed - og den 10-årige forstår virkeligheden.
Hvor det yngre barn skulle beskyttes via enkle forklaringer om familiens situation, er det overfor
den 10-årige muligt at komme med reelle og konkrete forklaringer.
Barnet vil tænke over fremtiden, og komme med konstruktive forslag til forskellige
problemstillinger.
Ønsker og drømme om fremtidig beskæftigelse opvejes nu med konkrete krav og vanskeligheder, fx
de krav der er forbundet med at blive astronaut.

Året efter – som 11-årig og i den begyndende pubertet – kan der pludselig opstå en antifølelse
overfor alt og alle, og de egenskaber barnet har tillært sig kan det misbruge og udnytte i en
manipulering med omgivelsernes følelser.
Fx kan den 11-årige give forældrene skyldfølelse ved at påpege netop de ting forældrene har det
dårligt med - som fx for lidt tid eller bekymring over hvordan det går i skolen.
Men samtidig er medfølelsen med andre stor, fordi barnet selv har det svært med mange ting.
Dyr og små børn appellere til den 11-åriges omsorg og beskyttertrang: det er rart at kæmpe for
noget.
Den 11-årige drømmer sig ofte væk fra virkeligheden, fordi følelsen af uretfærdig behandling er
belastende, ligesom fantasien om at være adoptivbarn pludselig kan dukke op.

Forelskelse og interesse i det andet køn og sig selv rent seksuelt begynder at fylde den 11-åriges
tanker.
Som 10-årig kan barnet have kærester uden at de to ses eller taler meget sammen.
Det aftales og afbrydes ofte via en tredje person.
Men drømmene og fantasierne fylder godt, og som 11-årig er der tale om ren romantik og drømme
om paradis på jorden.
Forelskelsen foregår ofte på afstand og bliver altså ”ulykkelig”.
Genstanden for drømmene idealiseres - og troen på at den udkårne en dag vil få øje på de sande
kvalifikationer ved den 11-årige, er stor.

Som 11-årig bliver kroppen igen mere ledeløs og fysisk mere usammenhængende, og det kan være
svært at styre arme og ben.
Barnet river ting ned, slår ting i stykker og kommer selv til skade.
Det fører til aggression, der bl.a. kan vise sig i form af at barnet kommanderer med omgivelserne.
Inderst inde søger barnet selv grænser og faste regler/pligter i hjemmet, da det betyder at barnet
hører til i familien og den sociale enhed.
Det giver tryghed at mærke at andre er ”afhængige” af ens indsats.
Kryds og tværs, konkurrencer i aviser og blader, gåder og opfindelser er sagen for den 11-årige,
som også spiller på charmen og ”snøre” sig til bolsjer, småpenge eller gode karakterer i skolen.
Samtaler med den 11-årige er i modsætning til den 10-årige mere korte og afmålte – der er ofte tale
om en-stavelses besvarelser.

Lege

Tegneserier og skønlitteratur (romaner, historier og eventyr) optager meget af barnets
fritidslæsning.
Overgangen fra barnets verden til puberteten viser sig i denne alder, hvilket bl.a. giver sig udtryk i
læsevanerne fra 10-års alderen.
Interesserne blandt denne aldersgruppe er brede, og spænder lige fra ridning, spejdere,
musikundervisning, badminton til håndbold.
Holdsporten fanger denne aldersgruppe ikke helt så meget som senere, derfor bliver individuelle
sportsgrene som eksempelvis badminton og tennis interessant.
Interessen for fodbold for drengenes vedkommende begynder så småt at tage til.

Skolen og lektierne optager en del tid, ligesom det at få sig en kæreste bliver aktuelt.
I denne alder begynder barnet at få lov til at være lidt længere ud om aftenen, men ikke længere end
at skolen kan passes næste dag.
Computerspillene er højaktuelle i denne aldersgruppe for senere at blive lidt mindre interessante.
Der bruges gennemsnitlig 2 timer dagligt på TV/video.
Drengene ser dog lidt mere fjernsyn end pigerne.

Legetøj

Drenge

Biler
LEGO
Spil
Playmobil
Action Force
Tegne/farve/klippe/samle
Fodboldspil
Computer/PC
Værktøjskasse
Landbrug
Bøger
Blade/serier

Piger

Voksen dukker
Tøj
Kosmetik
Smykker
Spil
Tegne/farve/klippe/samle
Hoppe/rulle/hinke
Bold
Bøger
Bamser og tøjdyr
Brevpapir
Symboldyr
Cykel
Værelset


©2006 Steenhold & Co. Kreative Netværk