Barndomskanon – den 9 årige

- Krisetid og stor forvirring

Generelt, 9 år

Der grubles over livets mening
Barnet forsvarer sine synspunkter
Klager, mismod og manglende optimisme kan komme til udtryk
Historier pyntes på, og løgn benyttes af og til
Bevidst om sine virkemidler
Følelser og forhåbninger for fremtiden er blandede.
Fremtiden kan give anledning til frygt og uro.

Motorik, sprog, social forståelse, 9 år

Kan være pedantisk med sproget
Kræver at ord udtales korrekt eller er ”straffen” hård.
Store emotionelle udsving
Barnet søger ind i sig selv, søger sin identitet
Barnet mærkes tydeligt i sine omgivelser
Kammeraterne skiftes let ud uden forklaringer
Bedstevennen er skiftende – er ofte uden grund.
Uro, fortvivlelse og følsomhed præger tiden.
Har behov for anerkendelse og for at høre til.

Lege, 9 år

CD/bånd til musik og indtalte historier
Drengene er mest tiltrukket af PC’en
Pigerne er interesseret i indlæringssammenhænge
Action legetøj og konkurrencer benyttes i legen.
Legen er mindre spontan rent aktivt, bruges til undersøgelse
Værktøj, musikinstrumenter, at sy, lege med ler – mulighed for udforskning
Kan sidde stille og koncentreret i længere perioder.
Legen organiseres mere nu
Det sociale aspekt øves i legens forskellige roller.
Legen bruges til at udvikle følelser

Krisetid og stor forvirring, den 9 årige

Den søgende alder. 9 år er ikke den letteste alder for et barn.
Der grubles over livets mening, én selv, kammeraterne, forældrene – kort sagt alt.
Det kan give sig til udtryk i klager, mismod og manglende optimisme.
Barnet forsvarer sine synspunkter, og går ikke af vejen for et raskt lille slagsmål.
Familien og forældrene forsvares og omtales positivt udenfor hjemmet – hjemme kan der se noget
anderledes ud.

Historier bliver ofte pyntet på, for ligesom at fremstå mere interessante, og løgn er ligesom for den
8-årige et begreb, den 9-årige benytter af og til.
Barnet kender sine midler nu - og kan, frem for at diskutere, finde på at benytte sig systematisk af
tavshed eller mobbe andre børn.
I morgen er mere interessant end i dag, men følelserne eller forhåbninger kan være noget blandede
– det værste jo kan ske.

Den 9-årige kan være bange og opgivende overfor fremtiden, og kan have en tendens til at tro på
eget uheld.
Reaktionen overfor pligter som opvask, lektier eller fodring af kæledyr kan pludselig viser sig i
form af en ”akut” mavepine, toiletbesøg el. lign.
Barnet føler sig ofte misforstået, usikkert og ensomt.

Sprog, motorik og social forståelse – den 9 årige

Den 9-årige kan være ret pedantisk med sproget, og være ”hård” i sin omgang med
søskende/kammerater, hvis de udtaler et ord forkert.
Alligevel kan det samme barn komme grædende hjem fra skole – udsvingene kan være store.
Perioden er stadig præget af udforskningstrang og udvikling, men med mere dystre fortegn.
Tiden er præget af at søge ind i sig selv og forstå frem for at udforske omgivelserne.
Barnet søger sin identitet, og har brug for at være nogen.
Tiden er ikke kun præget af klager og mismod, men i al fald mærkes den 9-årige tydeligt i sine
omgivelser.

Kammeraterne kan skiftevis være den allerbedste ven og kort efter, én barnet skifter ud med en
anden. Børnene svigter hinanden uden forklaringer.
Verden kan derfor føles hård, og den 9-årige magter ikke altid den hårde verden.
Uro, mismod og fortvivlelse er denne ende side, det følsomme og søgende den anden.
Skrøbelig og dog i stand til at stjæle af forældrenes penge – straffen skal helst være enkel og logisk,
for barnet dømmer let sig selv, og så kan hele verden føles håbløs.

Hvorfor så ikke leve op til folks forventninger?
Den 9-årige kan være lettere at omgås, hvis barnet mødes af en fornemmelse af stadig at høre til.
Det er vigtigt midt i al det voldsomme.
Selvom det er en søgende alder, er det vigtigt at lade barnet selv finde svaret, og blot være der, når
det har brug for hjælp eller støtte.

Lege – den 9 årige

De fleste 9-årige har walkman eller CD-spiller, og lytter udover musik til romaner og historier, der
er indtalte på bånd.
Pigerne bruger denne aktivitet i en indlæringssammenhæng, mens drengene er mere til PC’er.
Computerspil og tegneprogrammer har størst interesse.
Computerspillerne er præget af action og konkurrence, hvilket også afspejles i krigslegetøj og
maskiner/tanks.
Legen bliver i denne alder mindre spontan, rent kreativt.
Barnet er i stedet optaget af at undersøge, hvordan ting gøres.
Hvordan bruger man værktøj, musikinstrumenter, hvordan væver man, syr, laver læderting eller
metalarbejde?

Legetøj, den 9 årige

Drenge

Biler
LEGO
Spil
Playmobil
Action Force
Tegne/farve/klippe/samle
Fodboldspil
Computer/PC
Værktøjskasse
Landbrug
Bøger
Blader/serier

Piger

Bratz
Tøj
Sminke
Spil
Tegne/farve/klippe/samle
Hoppe/rulle/hinke
Bold
LEGO
Bøger
Bamse
Brevpapir
Dukke
Dyrefigurer
Cykel


©2006 Steenhold & Co. Kreative Netværk