Fantasi og intelligens

At opfinde er vigtigere end at lære

Fantasileg
Fantasi er alt. Først og fremmest får den os til at forsøge at nå mål, som i
begyndelsen ser ud til at være umulige. Fantasi er vigtigere end viden, for viden
er noget, vi henter fra fortiden. Det, vi lærer, er ting, som andre allerede har fundet
ud af før os. Men fantasi er rettet fremad mod det, mennesket endnu ikke har
mødt. I fantasien er alt muligt.

Fantasi, intelligens og intelligenser
Umiddelbart har intelligens intet med fantasi at gøre – i hvert fald ikke den form
for intelligens, som man plejer at tale om. Intelligens bliver almindeligvis
udelukkende forbundet med at forstå en sammenhæng og løse opgaver ud fra
denne sammenhæng.

Men nyere forskning har gjort, at man nu ser anderledes på intelligens. Der
findes ikke kun én intelligenstype, som man kan måle på, men mange slags
intelligenser, der varierer i en uendelighed alt efter det enkelte menneskes
muligheder. Og alle disse former for intelligens kan bruges til at sætte dit barns
fantasi i sving!

Forskningen opdeler i dag intelligens i mange vidt forskellige evner, men forskerne
er ikke i tvivl om, at der findes mindst ti grundlæggende former for intelligens:
sproglig, musisk, logisk-matematisk, visuel, social, kropslig, personlig, naturalistisk,
eksistentiel
og intuitiv.

Du kan roligt opmuntre dit barn til at lege og kaste sig ud i de eksperimenter, der
er mest spændende for netop dit barn, og de forskellige intelligenser, barnet
ønsker at bruge i sine lige så forskellige lege.

Fantasi er vigtigere end kundskab...
Albert Einstein

©2006 Steenhold & Co. Kreative Netværk