Anmeldelse: Legetøj & Klogheder

Bogens tema er, at legetøj får en anden og meget bedre pædagogisk effekt, når det sorteres og tilrettelægges efter de 10 basisintelligenser. Basisintelligenserne beskriver Steenhold i det pædagogiske koncept ”Videnshjulet”, som er udgangspunkt for principperne om hvad og hvordan børn lærer gennem lege, sange, historier, spil osv. – og som beskrevet i denne bog: legetøjet.

Ingen tvivl om, at det meste af det legetøj vi har i daginstitutioner, kan anvendes mere fornuftigt når det organiseres på en mere overskuelig måde, så effekten ved at lege med det kan mærkes på de enkelte børn.

Nu er det imidlertid ikke test og effektmåling Steenhold er ude efter at få indført mere af. Hans ideer med at ordne legetøjet efter hvad børn kan lære ved at lege og eksperimenterer med det, har til hensigt at skabe et bedre, lærende og mere udviklende legemiljø i daginstitutionen, så det enkelte barn får en rigere hverdag og smukkere barndom.

Bogen anviser hvilke typer legetøj, der hører hjemme under hver af de 10 basisintelligenser – samt at der er 100 temaer alle børn i daginstitutionen bør og skal lege og eksperimentere med for at lære tilværelsen og livet at kende - og for at få opfyldt alle behov for at mærke verden.

En uundværlig bog om legetøj, leg og læring for forældre, pædagoger og lærere.

Regner Larsen Pens. skoleinspektør