Livs-klog - Generationsforskelle

På billedet ser vi en meget gammel mand, som er tipoldefar. Han hilser på sit tipoldebarn. Det er et udtryk for forandring, fordi noget nyt kommer til. Det smarte ved forandringer er, at de kommer lidt efter lidt. Tingene ændre sig - uanset om det er et nyt lille menneske der skal ind i generationsrækken – om det drejer sig om nye ting og genstande der afløser de gamle - om det er nye måder at gøre tingene på eller nye holdninger til livet, som indgår i stedet for de tidligere.
Alt forandrer sig og nyt kommer til.

Gennerationsforskelle


En generation er en årgang, et slægtled eller en aldersklasse. Alle mennesker tilhører en årgang og nye årgange kommer til. Det medfører almindeligvis en forandring i livet og tilværelsen, selvom forandring ikke altid kommer på en gang. Forandring er nemlig ændring og forskel, forvandling, omdannelse og omskiftning – men kan også være omveksling, overgang og omordning.

® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.