Livs- klog - Livets modsætninger

På billedet leger to børn fattig og rig. Det er ikke så slemt at lege den leg, for ingen af børnene er i virkeligheden fattig eller rig. Det er bare en leg som de har fået inspiration til ved at se nogle udsendelser på TV om nogle meget fattige børn i Latinamerika og nogle meget rige mennesker i USA. Fattigdom medfører lidelse og afsavn, og desuden ofte tvang, undertrykkelse og manglende muligheder for at få opfyldt de basale behov, man har som menneske.
Derfor medfører forskelle mellem at være rig og fattig meget dybe menneskelige modsætninger.

Livets modsætninger

Modsætninger er at noget er et modstykke til noget andet, en kontrast i et forhold – men kan også være en antitese, det modsatte til noget andet. Livets modsætninger er nogle klare eksistentielle og æstetiske modsætninger og modsigelser, som tydeligt viser sig i menneskers forskellige livsvilkår.® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.