Velkommen


alt

Bøger på www.vidensbutikken.dk -

Vidensbutikken Forlag og Erhvervsskolernes Forlag

HER BESTILLER OG KØBER DU BØGERNE:

ERHVERVSSKOLERNES FORLAG - telefon 63 15 17 00 (Peter Wive)

Her finder du en liste med de bøger, der i øjeblikket er udgivet af Vidensbutikken Forlag og Erhvervsskolernes Forlag.
Bøgerne er kort beskrevet her, - men du kan vælge at læse en længere anmeldelse af bogen ved at klikke på titelbilledet af bogen.

Denne oversigt er under redigering - Følgende bøger mangler oversigten:

  • NY - Børns leg med kundskab. (Planlægnings- og dokumentationsmappe) - NY.
  • Pris kr. 348.-
  • NY: Den Kreative udfordring. Om børns kreative leg, læring og dannelse. - NY.
  • Pris kr. 248.-

 

PLAKATER MED DE 10 VIDENSHJUL - Format 45x32 cm -

Videnshjulet - Legehjulet - Kreativitetshjulet - Dannelseshjulet - Spilhjulet - Sansehjulet - Tegnehjulet - Fortællehjulet - Legetøjshjulet - Babyhjulet

Bestilling: Erhvervsskolernes Forlag

(Peter Wive) telefon 63 15 17 00


alt

Børn og klogskab
- klog på 100 måder

 

Bogen bygger på flere års forskning om børns udvikling gennem legende temaer. Den er et alternativ til den klassiske intelligensforskning - og utrolig fornyende og forfriskende i sit syn på, hvad der betinger, at børn får glæde af legende læring og glæden ved nysgerrighed, eksperimenter, opmærksomhed og forundring.

Bogen introducerer Videnshjulet.

Meningen med denne bog er at fortælle om, hvordan børn kan få viden og indsigt, glæde, interesse og kundskab om livet og tilværelsen på en smuk, spændende og udfordrende måde.

Derfor er denne bog ikke kun faglitteratur om, hvordan børn kan blive klogere –
- såfremt deres forældre beslutter sig for at bruge tid på netop dette.
Den er også en bog med fortællinger og historier om den produktive og praktiske viden i livet –
- om liv, glæder, oplevelser, lege, handling, eksperimenter og erkendelser.

Bogen indeholder en række essays om videns filosofi - samt 100 videns og kundskabsområder, som børn –
(fra de er 2-3 år og til de er 9-10 år – og for den sags skyld resten af livet) –
- kan lege med, sanse og opleve - for derigennem at blive klogere på sig selv, på livet og tilværelsen.
Dette kan ske sammen med deres forældre – bedsteforældre - andre børn – pædagoger og lærere – andre voksne.

Derfor er undertitlen på bogen – Klog på 100 måder.

Format 21x21 cm - Antal sider 342 - Pris kr. 398.-

LÆS MERE UNDER BOGANMELDELER.

Se VIDENSHJULET.


alt

Læreplaner og klogheder

Bogen beskriver forskellige muligheder for at arbejde med læreplaner og bringer em omfattende oversigt over emner og temaer, som børns på 5 års meget gerne skulle have leget med inden de begynder i skolen. Bogen giver pædagogerne for at benytte opslagene som inspiration til udarbejdelse af egne læreplaner i børnehaven og i børnehaveklassen.

Format 21 x 21 cm - Antal side - Pris kr. 58.-

LÆS MERE UNDER BANMELDELSER.

Se VIDENSHJULET


alt

Legen og intelligenserne - i SFO'en

Bogen indeholder en lang række lege til brug i SFO'en - og i skolens yngste klasser - sorteret efter kategorierne i Videnshjulet. Alle legene er læringslege, som pædagogen og læreren kan benytte til at supplere undervisningens med i de traditionelle skolefag. Legene er samlet af SFO pædagogerne i Juelsminde Kommune - og blev benyttet til en "Store legedag" for børnene i alle kommunens SFO'er.

Format 21x21 cm - Antal siden - Pris kr. 58.-

LÆS MERE UNDER BOGANMELDELSER.

Se VIDENSHJULET


alt

Legetøj og klogheder

Bogen sorterer 32 forskellige legetøjskategorier efter Videnshjulet, således at pædagogen eller læreren (eller forældrene) får et overblik over, hvilke typer legetøj der kan udvælges og benyttes til at udvikler børns intelligens. Alt legetøj er - hvis det udvælges korrekt og hvis det er af en god kvalitet - intelligensudviklende. Bogen beskriver de 32 forskellige legetøjskategorier og giver derved en fin oversigt over, hvad de forskellige legetøjstyper isærlig grad stimulerer i børns legende og lærende udvikling.

En utrolig praktisk håndbog om legetøj og legende lærende intelligensudvikling.

Format 21x21 cm - Antal sider - Pris kr. 58.-

Se VIDENSHJULET

LÆS MERE UNDER BOGANMELDELSER


alt

Legen i tiden - og i fremtiden

Bogen er en af 3 introduktionsbøger til LEGEHJULET.

Bogen fortælle om legen i fremtiden, samt hvilke elementer i pædagogik og undervisning i fremtidens samfund, der vil få indflydelse på børnsudvikling.

Den beretter om - Leg og drømme, Fantasi og virkelighed, Følelser og fantasi, Kreativitet og skabende virksomhed, Fortid og nutid, Fem forskellige samfund og påvirkningsfaktorer i fremtiden.

Format 21x21 - Antal siden 71 - Pris kr. 168.-

Se LEGEHJULET

LÆS MERE UNDER BOGANMELDELSER


alt

Legetyper

Bogen er en af 3 introduktionsbøger til LEGEHJULET. Den er fornyende i legeforskningen og afdækker alternative muligheder indenfor legen som et lærende element.

Bogens beskrivelser af legetyper - og de mange elementer i leg - er en grundbog i legeforskningen.

Den handler om leg - især børns leg - som bliver den vigtigste faktor i fremtidens samfund, og som vil påvirke uddannelse og hverdagsliv.

Bogen beskriver grundigt 17 forskellige legetøjstyper. En bog der er opbygget med henholdsvis tekst- og billedregistre og derfor velegnet som opslagsbog om legens muligheder og typer.

Uundværlig til studier i leg.

Format 21x21 cm - Antal sider 230 - Pris kr. 348.-

Se LEGEHJULET

LÆS ERE UNDER BOGANMELDELSER


alt

Legeuniverserne

Bogen bygger på mange års forskning om at indkredse de områder i børns leg, der, afhængig af deres alder og udviklingstrin, lærer børnene at balancerer mellem fantasi og virkelighed.

Bogen er en af 3 introduktionsbøger til LEGEHJULET.

Den fortæller om følgende legeuniverser:

At skelne mellem fantasi og virkelighed - De små børns fabilationsuniverser - De små børns erfaringsuniverser - Pigers og drenges klassiske legeuniverser - Den lille store piges og drengs legeunivers - Pigers og drenges eventyruniverser - Børns syntetiske pseudo-universer.

Bogen er opbygget med henholdsvis tekst- og billedregistre, og er uundværlig i studier i leg, og super anvendelig som opslagsbog om legens muligheder i både legende læring og i undervisning.

Format 21x21 cm 129 - Antal sider - Pris kr. 278.-

Se LEGEHJULET

LÆS MERE UNDER BOGANMELDELSER