Fysisk intelligens


- er at bruge hele kroppen til at udtrykke ideer og følelser


Kropsklog


Det er en vigtig forudsætning for et barns personlighedsudvikling at kunne fornemme sin egen krop og hvad den kan bruges til. Barnet finder gradvist ud af, at det kan styre og koordinere sine bevægelser, krop, arme og ben, sådan som man ønsker det.
Blandt børn har fysiske og motoriske færdigheder høj præstige. I børnenes lege og aktiviteter er det de sammen færdigheder, som indgår på alle planer: at gribe bolden, at kravle i træet, sjippe, køre hurtigt på go-cart, sparke til bolden osv.

I skolen er det indlæringen af læse-, skrive- og talefærdigheder - at holde på blyanten, skrive tal og bogstaver, få dem til at ligne noget og også stå på linie, holde balancen på stolen og udvise vedholdenhed – der hurtigt viser at have en sammenhæng med udviklingen af kropsbevidsthed og fysisk styrke, smidighed og udholdenhed.

Faktisk burde alle fysisk raske mennesker, incl. børn fra 5-6 års alderen, i et stræk løbe 1-5 km hver dag.
Mange børn – og voksne med – holder meget af at bevæge sig i løb og føler velvære ved at bruge benene, kroppen, lungerne og samtidig mærke hjertet slå. Ved regelmæssigt at løbe styrker den løbende derfor både sin krop ved den fysiske udfoldelse og træning, og sin sjæl, ved oplevelsen af velvære og den frie tankevirksomhed, som altid forekommer, når man løber.
Og vigtigst af alt er det at få fyldt lungerne med frisk luft.

10 Kropskloge lege- og læringskategorier

Krops kloghed – fysisk intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • jord, sand, ild og vand
  • balance
  • gynge
  • svæve
  • klatre
  • cykle
  • vippe
  • hvile
  • rutsche
  • løbe
® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.