Artikeloversigt

 

Intelligens er selve evnen til at lære.

 
 • Viden og kunnen er det, vi lærer og derved bliver kloge på

 • Klogskab er evnen til at anvende viden og kunnen i daglig praksis.

 

"Børn og klogskab – klog på 100 måder" er titlen på min bog om børn og viden.

Meningen med bogen er at fortælle om, hvordan børn kan få viden og indsigt såvel som glæde, interesse og kundskab om livet og tilværelsen på en smuk, spændende og udfordrende måde.

Bogen er ikke (kun) faglitteratur om, hvordan børn kan blive klogere - såfremt deres forældre beslutter sig for at bruge tid på netop dette.

Den er især en skønlitterær bog med fortællinger om den produktive og praktiske viden i livet - liv, glæder, oplevelser, lege, handling, eksperimenter og erkendelser.

Læseren af bogen er sikkert en voksen - en forælder, pædagog, lærer eller blot en, som interesserer sig for børn, leg, liv og læring. Det må derfor være individuelt, hvad vedkommende får ud af at læse mine essays, små historier og beretninger.

Jeg har udvalgt, fortalt og beskrevet 100 videns og kundskabsområder, som børn fra de er 3-4 år til de er 9-10 år - og for den sags skyld resten af livet) - kan lege med, sanse og opleve for derigennem at blive klogere på sig selv, livet og tilværelsen.

Dette kan ske sammen med deres forældre, bedsteforældre, andre børn, pædagoger, lærere og andre voksne.

Derfor er undertitlen på bogen "Klog på 100 måder".

Udgangspunkterne for den vidensfilosofi, som ligger til grund for beskrivelsen af den menneskelige videns former, er skitseret i følgende 10 artikler:

 

Introduktion

 1. Børn og viden
 2. Den menneskelige videns to yderligheder
 3. Overgange mellem vidensformer
 4. Relationer mellem vidensformer
 5. Mellem techne og fronesis
 6. Grænsen mellem fronesis og episteme
 7. Viden og uddannelsessyn
 8. Perspektivrigdom
 9. Forklaring og forståelse
 10. Den menneskelige videns muligheder/strong>

 

© ® 2019 Scandinavian Toy Institute