Leg kontra arbejde

Leg kontra arbejde
Leg adskiller sig først og fremmest fra arbejde, der øves for resultatets skyld, enten i form af det produkt, der kommer ud deraf, eller den løn man får derfor.
Eventuelt også i den form af den dygtighed i udøvelsen af den pågældende virksomhed, som man opnår derved.
I sidste tilfælde taler man om træning eller opøvelse, og størstedelen af det, man kalder skolearbejde eller uddannelse falder ikke ind under denne sidste kategori.
Nogen absolut klar grænse kan der ikke siges at være trukket.
Den samme ydre virksomhed kan efter omstændighederne siges at være leg eller arbejde. Det kommer an på den psykologiske baggrund - enten det formål man har med den - eller den stemning hvori den øves. Eksempelvis - at beskæftige sig med en opgave som et intellektuelt puslespil som tidsfordriv, er leg. At beskæftige sig med den samme opgave fordi skolen har krævet det - er arbejde.
Blandt de psykologiske karakteristika kan videre nævnes om legen:
Legen er fri - arbejdet sker mere tvungent eller i hvert fald under en eller anden form for nødvendighed.
Leg sker af ren tilbøjelighed - arbejde mere eller mindre af pligt.