Leg som det reneste udtryk

Leg som det reneste udtryk for mennesket på barnestadiet
Ikke mindre bliver legen lovprist af Fröbel, der i den ser det reneste udtryk for mennesket på barnestadiet. - Citater:
"Et barn som leger dygtigt, selvvirkeligt, stille og udholdende, indtil legemlig træthed, vil sikkert også blive et dygtigt, stille, udholdende menneske, der lever i harmoni med sig selv og sine omgivelser.
Legen i denne tid er ikke legeri.
Den har en høj alvor og en dyb betydning.
I legen, den i fri virksomhed valgte beskæftigelse, ligger barnets fremtidige indre åbenbaret for den ægte menneskekenders rolige, gennemtrængende blik.
Denne livsalders lege er kimbladende for hele det fremtidige liv."