Leg som kraftoverskud

Leg som kraftoverskud
Andre synspunkter har da også været gjort gældende, f.eks. at legen er


  • et udslag af kraftoverskud, en virksomhed, der sætter ind, når kampen for tilværelsen har fået sit og der er energi til overs (Friedrich Schiller, Herbert Spencer), - eller
  • at den i andre henseender er en slags afreaktion, f.eks. af primitive tendenser, der i fuldt udformet skikkelse og alvorlig udfoldelse ville repræsentere et lavere udviklingstrin (en katharsisteori, som bl.a. er repræsenteret ved Stanley Hall).


Den sidstnævnte opfattelse kan i visse træk minde om den, der ligger til grund for den såkaldte legeterapi, udformet med baggrund i psykoanalytiske synspunkter.
Grundtanken heri er, at et barn i legens form - dels kan røbe en del af sine ubevidste tendenser og konflikter - dels eventuelt kan blive lettet for dem. Det sidste dog væsentligt kun ved terapeutens hjælp.
Legen bliver et slags symbolsprog, hvori barnets ubevidste ønsker, drifter og fantasier kommer til udtryk.
Med kendskab dertil og udgangspunkt deri, kan terapeuten gennem samtaler bearbejde der fremkomne materiale, de røbede tendenser. Til terapeutisk og navnlig diagnostisk formål benyttes som regel legetøj (dukker, dyr m.m) placeret i en sandkasse eller på et bord.