Leg som lystfunktion

Leg som funktionslyst
– og forøvelse til livets opgaver.

Oprindelig er der også tale om legen som en noget diffus virksomhed.
Børn gør hvad de umiddelbart føler sig tilskyndede til, og alligevel antager virksomheden ofte bestemte former og får et indhold.
Oprindelig er der tale om en noget diffus virksomhed, en ren fungeren (sprællen, fægten), og denne funktionslyst bliver af visse psykologer, f.eks. Karl Bühler, opfattet under begrebet leg.
Det er dog sikkert mere hensigtsmæssigt at benytte denne betegnelse for et lidt senere stadium, hvor den antager klarere former.
I denne forstand leger ikke blot mennesker, men også dyr.
Dyreunger leger på en artsbestemt måde, killinger på en anden måde end hvalpe, arten bjerggedekid på en anden måde end arten gazellekid.
De øver en virksomhed som svarer til de voksne dyrs adfærdsformer inden for samme art.