Legens former, fremstilling og kvalitet

Legens former, fremstilling og kvalitet/strong>
Roger Caillois vender tilbage til Huizingas beskrivelse af legens problemer vedr. det dobbelttydige og modstridende.
Principielt fremhæver Caillois, at leg under ingen omstændigheder på forhånd kan defineres, fordi legen defineres ved de former, som den antager.
Der er altså uanede muligheder, for ingen kan med sikkerhed sige præcist, hvordan en leg forløber, udvikler sig, eller hvilke former den antager på de legendes forskellige alders- og udviklingstrin under hensyn til de psykiske og sociale lovmæssigheder, osv.osv.
Måden hvorpå Caillois udbygger beskrivelserne af legen, er yderst original.
Formen legen antager vil i fremstillingen foregå i en bestemt atmosfære, fordi enhver leg har nogle bestemte dynamiske egenskaber.
Disse kan igen tillægges kvalitet afhængig af, hvilke sociale og kulturelle rammer legen foregår indenfor.
Hvad der er god eller dårlig kvalitet, afgøres undervejs på basis heraf samt af den legende, af tilskuerne eller kontrollanterne.
Caillois differentierer "legens former" på seks følgende måder:


  • Den frie form, hvori den legende ikke kan tvinges til at lege, uden at legen straks mister sin egenskab som en tiltrækkende, fornøjelig adspredelse eller sjov, glædesfuld aktivitet.
  • Den adskilte form, hvori legen holdes inden for nøjagtige tidsmæssige og rummelige grænser, som er nøje fastlagt i forvejen.
  • Den uvisse form, hvori hverken legens forløb eller resultat vil være bestemt eller afgjort på forhånd, da en vis handlefrihed til "at finde på" nødvendigvis er overladt til den legenes personlige initiativ og fantasi.
  • Den uproduktive form, hvori legen hverken skaber gode, nyttige redskaber eller nye konstruktioner eller elementer af nogen slags, men blot ender som den begyndte - uden at deltagerne føler noget forventet resultat, eller at noget værdifuldt behøver at have manifesteret sig.
  • Den regelbundne form, hvori legen er underkastet vedtægter, som ophæver de almindelige normer, regler eller love, og som midlertidigt indfører en ny regel eller lov, der ene og alene er gældende.
  • Den fiktive form, hvor legen er ledsaget af en speciel bevidsthed om "en anden virkelighed" eller om "fuldstændig uvirkelighed" i forbindelse med dagliglivet.