Velkommen

Legetøj kan naturligvis ikke være intelligent, da begrebet intelligens kun kan bruges om levende væsener.
Legetøjets design og fabrikation kan være intelligent tænkt af de designere, opfindere, pædagoger, legetøjsmagere, arkitekter, ingeniører og dygtige håndværkere, som fremstiller det.
Måden legetøj bliver anvendt på afhænger af de nysgerrige og opfindsomme børn, brugerne – og det er i den sammenhæng, man kan snakke om at anvende legetøj på en intelligent måde.

Legetøj udfordrer – og udfordring giver udvikling. Udvikling er i den sammenhæng, at børnene bliver nødt til at tænke på, hvad og hvordan legetøjet bedst kan benyttes, så legen bliver spændende – og derved lærerig.
Legetøj er historiefortælling – ethvert stykke legetøj fortæller en historie. Kan barnet ikke se historien og den spændende udfordring ved at lege med det – ja, da har legetøjet ingen betydning og værdi.

Legetøj bliver desværre sjældent benyttet i undervisningen. Det er en skam, da legetøj er et uundværligt supplement til at lære og forstå verden – alt hvad der foregår i omgivelserne – alle de ting og begreber, det er nødvendigt at lære og at beherske, for at kunne klare sig i livet og tilværelsen.

Legetøj har bestemte funktioner, det skal opfylde – og hvis disse funktioner ikke lever op til de forventninger, man stiller til dem – ja, så har man virkelig gjort et meget dårligt legetøjskøb.
Vejledning i køb af det rigtige legetøj til de rigtige funktioner er derfor vigtig.
Hvad vil vi have børnene skal lære – og hvilket legetøj kan vi benytte i den sammenhæng?
Hvad skal børnene stort set kunne udføre og have af viden på et bestemt alderstrin – og hvordan kan legetøjet og legen være en hjælp til at børnene opnår dette?

Man skal have en plan, en hensigt og give sig god tid, tænke de mange muligheder igennem.


© 1995 - 1999 – 2007 Jørn Martin Steenhold.
Kilde: Jørn Martin Steenhold: Toys and Users. Copenhagen Institute for Futures Research 1999
Part I – II – III - First published 1999 – first printed 1999 – Edit 2007 – 553 pages.

Værket kan købes på cd hos: Danmarks Mindste Forlag. www.danmarksmindsteforlag.dk