Forskningsområder Leg & Legetøj

LEGETØJ:

1. BØRNS LEGETØJ Hvilket legetøj leger henholdsvis drenge og piger med på forskellige alderstrin?

2. BØRNS FORHOLD TIL LEGETØJ OG LEG Hvordan forholder børn på forskellige alderstrin sig til legetøj og leg?

11. BØRNS BOSTED, LEGETØJ OG LEG Hvordan forholder børn fra forskellige bosteder sig til legetøj og leg?

12. BØRNS BOLIGTYPE, LEGETØJ OG LEG Hvordan forholder børn fra forskellige boligtyper sig til legetøj og leg?

BØRNS FAVORITLEGETØJ:

21. BØRNS BEDSTE STYKKE LEGETØJ Børns favoritlegetøj generelt?

22. BØRN PÅ BESTEMTE ALDERSTRIN OG DERES BEDSTE STYKKE LEGE-TØJ Hvilket favoritlegetøj har børn på bestemte alderstrin?

23. BØRNS VILKÅR I FORHOLD TIL DET BEDSTE STYKKE LEGETØJ Hvordan er barnets nære omgivelser i forhold til det bedste stykke legetøj, som barnet har?

24. BØRNS BEDSTE STYKKE LEGETØJ OG FORÆLDRENES KØN, LIVSFORM, PROFESSION/STILLING OG DAGLIGDAG - Hvilke jobs og position har de forældre, hvis børn har valgt bestemte stykker legetøj som favoritlegetøj?

25. BØRNS BEDSTE LEGETØJ OG FORÆLDRENES HOBBY OG INTERESSE Hvilken hobby eller særlig interesse forekommer hos de forældre, hvis børn har valgt et bestemt stykke legetøj som favoritlegetøj?

26. BØRNS FORHOLD TIL DERES FAVORITLEGETØJ Hvordan er børnenes forhold til deres favoritlegetøj?

27. BØRNS BEDSTE STYKKE LEGETØJ SAMMENLIGNET MED DERES FORÆLDRES BEDSTE STYKKE LEGETØJ - Udviser børn samme legetøjsinteresse, som deres forældre ved at vælge samme bestemte stykke legetøj, som forældrene gjorde som børn?

28. BØRNS LEG MED DET BEDSTE STYKKE LEGETØJ Hvordan leger børnene med deres favoritlegetøj?

29. BØRNS LEG MED DET BEDSTE STYKKE LEGETØJ OG SUPPLERINGSLEGETØJ
Hvilke andre stykker legetøj suppleres legetøjslegen med, når børn leger med deres bedste stykke legetøj?

FORÆLDRENES FAVORITLEGETØJ I BARNDOMMEN

31. FORÆLDRENES FAVORITLEGETØJ Forældrenes favoritlegetøj generelt, som de legede med, da de var børn?

32. FORÆLDRENES ALDERSTRIN OG DERES BEDSTE STYKKE LEGETØJ Hvilke favoritlegetøj havde og legede forældrene med på deres børns alderstrin, da de selv var børn?

33. FORÆLDRENES VILKÅR, ARBEJDSTID, FERIEDAGE OG TID TIL HOBBY Hvordan er forældrenes arbejdstid, feriedage og tid til hobby?

34. FORÆLDRENES BEDSTE STYKKE LEGETØJ OG DERES LIVSSTIL Er der sammenhæng mellem forældrenes favoritlegetøj i barndommen og deres senere livsstil?

35. FORÆLDRENES BEDSTE STYKKE LEGETØJ OG FORÆLDRENES HOBBY OG INTERESSE
Er der sammenhæng mellem forældrenes favoritlegetøj i barndommen og deres nuværende interesse/hobby?

36. FORÆLDRENES FORHOLD TIL DERES FAVORITLEGETØJ Hvordan er forældrenes forhold til eget favoritlegetøj?

37. FORÆLDRENES FAVORITLEGETØJ OG UDDANNELSE Er der sammenhæng mellem forældrenes favoritlegetøj i barndommen og deres senere uddannelse?

38. FORÆLDRENES LEG MED FAVORITLEGETØJET I BARNDOMMEN Hvordan legede forældrene med deres favoritlegetøj?

39. FORÆLDRENES LEG MED FAVORITLEGETØJET OG SUPPLERINGSLEGETØJ
Hvilke andre stykker legetøj blev legetøjslegen suppleret med, når forældrene legede med deres bedste stykke legetøj?

BØRNS LEGETØJSØNSKER

41. BØRNS LEGETØJSØNSKER Hvilke legetøjsønsker har børn generelt?

42. LEGETØJSØNSKER HOS BØRN PÅ BESTEMTE ALDERSTRIN Hvilke legetøjsønsker har børn på bestemte alderstrin?

43. LEGETØJSØNSKER OG BØRNS VILKÅR Hvordan er barnets nære omgivelser i forhold til legetøjsønsker?

44. BØRNS LEGETØJSØNSKER OG FORÆLDRENES LIVSSTIL Hvilken sammenhæng er der mellem forældrenes livsstil i forhold til børnenes legetøjsønsker?

45. BØRNS LEGETØJSØNSKER OG FORÆLDRENES HOBBY OG INTERESSE Hvilken hobby eller interesse forekommer hos de forældre, hvis børn har be-stemte legetøjsønsker?

46. BØRNS FORHOLD TIL LEGETØJSØNSKER Hvilke forestillinger gør børnene sig om ønskelegetøjet?

47. LEGETØJSØNSKER I FORHOLD TIL MARKEDSFØRING Hvilke elementer gør sig gældende i forhold til markedsføring og motivering af børnene?

48. LEGETØJSØNSKER OG LEG Hvilke motiverende legekoncepter knytter sig til ønskerne?

49. LEGETØJSØNSKER OG SUPPLERINGSLEGETØJ Hvilke former for suppleringslegetøj knytter sig til legekonceptet?


LEGETØJ BØRN IKKE KAN LIDE

51. LEGETØJ BØRN IKKE KAN LIDE Hvilke stykker legetøj generelt kan børn ikke lide?

52. LEGETØJ BØRN PÅ BESTEMTE ALDERSTRIN IKKE KAN LIDE Hvilke stykker legetøj generelt kan børn på bestemte alderstrin ikke lide?

53. BØRNS VILKÅR I FORHOLD TIL LEGETØJ, DE IKKE KAN LIDE Hvordan er barnets nære omgivelser i forhold til legetøj, de ikke kan lide?

54. LEGETØJ, SOM BØRN IKKE KAN LIDE OG FORÆLDRENES LIVSSTIL Er der sammenhæng mellem forældrenes livsstil og det legetøj, børn ikke kan lide?

55. LEGETØJ, SOM BØRN IKKE KAN LIDE OG FORÆLDRENES HOBBY OG INTERESSE
Hvilken hobby eller interesse forekommer hos de forældre, hvor børnene ikke kan lide bestemte stykker legetøj?

56. BØRNS FORHOLD TIL LEGETØJET Hvilke negative forestillinger om legetøjet gør sig gældende hos børnene?

57. LEGETØJET I FORHOLD TIL MARKEDSFØRING Hvilke elementer opfattes som negative i markedsføringen og motivering?

58. LEGETØJET OG LEG Hvilke elementer i legekoncepter fremhæves som negative?

59. LEGETØJET OG SUPPLERINGSLEGETØJ Hvilke former for suppleringslegetøj knytter sig til et negativt legekoncept?