Klassifikation af legetøj

Indeholder følgende afsnit:

1. Noget om modelbegrebet

2. Om kravene til registrering og klassifikation af legetøj

3. Klassefikations systemerne

4. Funktions- og strukturklassifikationer

5. Pædagogisk-psykologiske klassifikationer

6. Socialantropologisk orienterede klassifikationer

7. Legetøj klassificeret som etnografika

Den estiske litteraturforsker Jurie M. Lotman betragter, som så mange andre, et skønlitterære værk som en "model" for den menneskelige tilværelse - eller som udsnit, afsnit af denne.

Det er dog indlysende, at ingen enkelt tekst kan fungere som model for andre typiske tildragelser og forhold i den menneskelige eksistens, hvordan den end udspiller sig i en given tidsperiode.

Sådan forholder det sig også, når man vil klassificere små modeller af virkeligheden – legetøjet.


Legetøjet kan med god vilje også karakteriseres som en slags tekst, historie eller fortælling – da hver enkelt stykke legetøj er sin egen fortælling, som ”aflæses” af den, der vil lege med det.© 1995 - 1999 – 2007 Jørn Martin Steenhold.
Kilde: Jørn Martin Steenhold: Toys and Users. Copenhagen Institute for Futures Research 1999
Part I – II – III - First published 1999 – first printed 1999 – Edit 2007 – 553 pages.

Værket kan købes på cd hos: Danmarks Mindste Forlag. www.danmarksmindsteforlag.dk