Legetøjets semiotiske konfigurationer

Komfigurationerne er alle de mange elementer, som hver for sig og tilsammen udtrykker de komplekse værdier, der kan tillægges et stykke legetøj.

I kraft af denne kombination er det muligt at forstå og analysere legetøjet ”som ytring”, idet dets måde at være på i bred forstand fremgår af relationen

Afsender – Objekt

En relation, der bliver udsat for

  • kritiske analyser af vidt forskellig slags, og for
  • filosofisk analyse af selve kommunikationsformen.

Konfigurationer vedr. kommunikation


Figurationer: vedr. leg

* vedr. legetøjet:

STIL -

den legendes individuelle personlighed og personlige legestil og adfærds‑

mønster.

*

legetøjets stil markerer afsenderens holdning og personlighed ved sit valg

mellem forskellige varianter.

PRAKTISK BRUG -

den legendes evne til at anvende legetøjet.

*

skal forstås som den daglige brug af det i modsætning til "brug ved særli‑

ge lejligheder".

MOTIV -

særlige motiver hos den legende for at benytte sig af legetøjet.

*

særlige motiver og perspektiver for valg af bestemte udtryk, som er tillagt

legetøjet.

UDSAGN -

afsenderens og modtagerens gensidige dialoger.

*

udsagn om de sagsforhold, som er tilknyttet legetøjet og disses indbyrdes

placering generelt.

UDTRYK/DESIGN -

afsenderens hensigter og holdninger.

-

modtagerens umiddelbare reaktioner.

*

legetøjets individuelle og karakteristiske udformning og udseende.

KOMPLEKSITET -

det komplekse forhold mellem afsender og modtager.

*

de særlige egenskaber og forhold ved et stykke legetøj, kompleksiteten.

*

et stykke legetøjs særlige forhold til et andet stykke legetøj.

SIGNAL -

afgrænset meddelelse vedr. legen, afgivet af de legende - i kodeform.

*

legetøjets afgrænsede meddelelse som en del af tegnsystemet - i kode‑

form.

LEGEN -

den fri mulighed for afprøvning, udforskning og undersøgelse af legetøjet

på alle områder og måder.

*

legetøjets evne til motivation til leg.

FORSTÅELSE -

kognitiv forståelse i forhold til at bruge legetøjet i legen.

-

anvendt metakommunikation og objekttransformation.

*

legetøjets universal pragmatiske beskaffenhed.

KODER -

kunstig meddelelse vedr. legen.

*

kunstige meddelelser som en del af legetøjets tegnsystem.© 1995 - 1999 – 2007 Jørn Martin Steenhold.Kilde: Jørn Martin Steenhold: Toys and Users. Copenhagen Institute for Futures Research 1999
Part I – II – III - First published 1999 – first printed 1999 – Edit 2007 – 553 pages.Værket kan købes på cd hos: Danmarks Mindste Forlag. www.danmarksmindsteforlag.dk