Legetøjscertificering

Institutionssalg, detailsalg, producenter og licenshavere

Videns- og Legehjulet som certifikat ved f.eks.:

 • Produkt identifikation efter Videnshjulet 
 • Legeværdi test - Læringsværdi test 
 • Certifikat udstedes - for produkt med lege og læringsværdi 
 • Certifikatet er et kvalitetsstempel 
 • Produktprofilering 
 • Introduktion og kurser til medarbejdere
  – herunder bl.a. salgskonsulenter 
 • Produkttests og vurderinger til certifikat
  – omfang og aftaler -
 • Kontakt Jens Martin Steenhold – telefon +45 40 33 43 65

Orange dot for H1Produkt identifikation efter Videnshjulet

Vidensbutikken har efterhånden mange års erfaring i test og klassifikation af legetøj og læringsprodukter – kategoriseret efter VIDENSHJULET og LEGEHJULET. Vidensbutikken kan gennemgå, sortere og klassificere alle produkter efter, hvilke - intelligenser, - udviklingsområder og - afsnit i læreplanen for dagtilbud – produkterne kan placeres efter.
Vidensbutikken kan hjælpe virksomheder, producenter og udbydere med at give produkterne pædagogisk mening – samt at få dem placeret ud fra et pædagogisk helhedsindtryk i dit katalog – og øvrig markedsføring.

Orange dot for H1Legeværdi test

I Vidensbutikkens fokus grupper med børn fra 0-10 år tester vores pædagoger og eksperter legetøj og lege-læringsprodukter. Du får en udførlig specifikation over dine produkters muligheder, - og (hvis produkterne er ordentlige) en udførlig anmeldelse af hvert enkelt produkt.
Anmeldelsens tekst må benyttes i markedsføring.

Orange dot for H1Læringsværdi test

I Vidensbutikkens fokus grupper med børn fra 0-10 år tester vores pædagoger og eksperter - udover legetøj - også læringsmaterialer, lege-læringsprodukter og redskaber. Du får en udførlig specifikation over dine produkters muligheder, - og (hvis produkterne er ordentlige) en udførlig anmeldelse af hvert enkelt produkt.
Anmeldelsens tekst må benyttes i markedsføring.

Orange dot for H1Certifikat for produkt med lege og læringsværdi

Vidensbutikken er den officielle udsteder af Certifikatet:

EXELENT PLAY and LEARNING VALUE

Dette Certifikat kan KUN erhverves via og gennem en aftale samt efterfølgende test hos og af Vidensbutikken.
Vidensbutikken udsteder et Lege og læringscertifikat på produkter, som er godkendt af Vidensbutikken – gennem lege og læringstest og pædagogisk psykologisk vurdering.
Test og anmeldelse kan bestilles gennemført på enkelt produkter – men også på produktgrupper og nye serieprodukter.

Orange dot for H1Certifikatet er et kvalitetsstempel

- for det enkelte produkt og kan udelukkende udstedes af Vidensbutikken. Det udstedte certifikat kan ikke uden videre til 3. person eller virksomhed.

Certifikatets indeholder bl.a. følgende tekst:

CERTIFIKAT
VIDENSHJULET
“EXELENT PLAY and LEARNING VALUE”

Dette produkt er grundigt analyseret og testet og
derved garanteret en høj kvalitet.
Det har en høj legeværdi og stimulerer børns personlige udvikling.
Produktet har den højeste udviklingsværdi
og kan bruges i leg, undervisning og uddannelse.

Orange dot for H1Produktprofilering

Vidensbutikken kan - på baggrund af test og evaluering gennem fokusgrupper, lærere, pædagoger og eksperter – give virksomheder, producenter og udbydere meget udførlige anvisninger på produkters ”values – attributes – benefits” – således at produktet kan markedsføres i forhold til både konkurrenters tilsvarende produkter og tilgrænsende produkttyper.

Orange dot for H1Introduktion og kurser til medarbejdere
– herunder bl.a. salgskonsulenter

Salgskonsulenter – og butikspersonale - (foruden naturligvis produktudviklere, designere og markedspersoner) - bør have et kursus i brug af Videnshjulet – Legehjulet og Kreativitetshjulet – således at de forstår at forklare kunderne om produkternes lege og læringsværdi.
Kurserne tilrettelægges efter hvilken baggrund og hvilken tilgang kursisterne har – og i forhold til de produkter, der skal udvikles og markedsføres. Kurserne afholdes i et samarbejde med Vidensbutikkens medarbejdere.

Orange dot for H1Produkttests og vurderinger til certifikat
– omfang og aftaler

Virksomheder, producenter og udbydere - aftaler sammen med Vidensbutikken – omfang, præcisering og indhold for de ydelser, der ønsker vedr. produkter og medarbejdere. Vidensbutikken Aps forbeholder sig ret til at afvise virksomheder eller produkter såfremt Vidensbutikken Aps af den ene eller anden grund IKKE kan stå indenfor etik / brugbarhed / produktionsforhold etc.

Orange dot for H1For mere information....

Kontakt Direktør Jens Martin Steenhold
– telefon 0045 40 33 43 65