Tal-klog – Matematisk viden


- er at kunne bruge matematik i praksis
(men også at lege med talteori - ligninger - geometri - topologi)


Talklog


Børn i 5-6-7 års alderen må lære matematik på en sådan måde, at deres begreber om matematik omfatter både konkret, funktionel og abstrakt viden om omverdenens matematiske indhold. Det skal give dem mulighed for at udtrykke denne viden gennem såvel handlinger som billeder og sprog. Sprog er i den forbindelse også matematikkens sprog – at kunne forklare sig om matematiske begreber.

Børnene skal derved lære at løse såvel konkrete, praktiske matematiske problemer i hverdagen som abstrakte, teoretiske matematiske opgaver. Det er dog vigtigt, at lege- og læreprocesserne er i nøje overensstemmelse med børnenes iboende, psykologiske og sociale muligheder for begrebs- og symboludvikling.

Det betyder, at legene og aktiviteterne skal være naturlige og konkrete for børnene – hvilket desuden vil motivere og inspirere dem yderligere.
Selv helt små børn (fra 4-5 år alderen) må opleve, at de lærer matematik ved hjælp af lege og aktiviteter, der ”siger dem noget” – at det er spændende, kreativt udfordrende, sjovt og at man kan se en form for resultat.

10 Talkloge lege- og læringskategorier
Tal kloghed – matematisk intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • mængde og tal
  • rumlige forhold
  • matematiske størrelser
  • sammenligning af genstande
  • ligheder og forskelle
  • kategoriseringer
  • rækkefølge
  • tid og tidsintervaller
  • højdeforskelle
  • tyngde og vægt