Tal-klog – Højdeforskelle


Jo højere man kommer op, jo længere er der ned. Alle børn er bekendt med, at nogle børn er højere end andre. Det er derfor interessant at måle højden på hinanden, stille op i række efter højde, samt kikke på, hvor høje mange voksne mennesker er – på trods af, at de som børn var meget små.
Alle andre ting og genstande har også forskellig højde. Det gælder naturligvis huse, tårne og master. I naturen er det først og fremmest træer og buske, blomster og afgrøderne på marken.
Men der er også højdeforskelle på bakkerne i landskabet – og jo højere man kommer op på bakken, des bedre er udsigten.


Højdeforskelle


Højde er afstanden fra en trekants toppunkt til dens grundlinie – afstanden fra en pyramides eller kegles toppunkt til dens grundflade – afstanden mellem to parallelle flader i et legeme – vinkelen mellem et himmellegeme og horisontens plan.
På et landkort er der en kurve (ækvidistant kurve), som går gennem de punkter i terrænet, der har samme højde.


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.