Artikeloversigt - multietnisk viden

Disse tekster kan benyttes som inspiration - samt som oplæg til diskussion om emnet for lærere, pædagoger, forældre og andre involverede.
Danmark og de andre skandinaviske lande er ved at udvikle sig til multietniske samfund. Et resultat af globaliseringsprocessen, som derved vedrører os alle, børn som voksne.
Gensidig forståelse, hjælpsomhed, imødekommenhed og tolerance er smukke og stærke menneskelige træk, som præger de moderne skandinaviske samfund - derfor må disse smukke egenskaber også følge med den udvikling, som præger Europa i disse år.

Teksterne om multietnisk pædagogik omfatter følgende hoved- og delafsnit:

Introduktion

1 At komme til et andet land
1.1 Integration og assimilation
1.2 Hjemland, ingenmandsland, modtagerland

2 Fire modeller

2.1 4 modeller for indvandreundervisning

3 Multietnisk pædagogik
3.1 Multietnisk pædagogik i praksis
3.2 Behovet for multietnisk pædagogik

4 Kultur og etnicitet
4.1 Kulturel kompetence
4.2 Etnisk respekt
4.3 Etnocentriske holdninger
4.4 Undervisningsmateriale og etnocentrisme

5 Kultur og gensidighed
5.1 Om kulturel gensidighed
5.2 Antiracistisk undervisning
5.3 Overvejelser vedrørende lighedsbegrebet

6 Kultur og læreprocesserne
6.1 At lære af og sammen med
6.2 Om holdninger og forventninger
6.3 Om læseplans- og virksomhedsplansovervejelser

7 Religion og sprog
7.1 Om Religion
7.2 Religion og sprog

8 Om tosprogethed
8.1 Om tosproglighed

9 Samarbejdsprocesser
9.1 Skole, hjem, daginstitutionssamarbejde
9.2 Hvordan opbygger man et samarbejde med hjemmet
9.3 Hvordan opbygger man et samarbejde med forældrene

10 Børnehaven, skolen og lokalsamfundet
10.1 Skole, daginstitution og lokalsamfundet
10.2 At etablere en forbindelse mellem skolen og lokalsamfundet