Kulturel kompetence

Begrebet ”kulturel kompetence” skal forstås således, at alle børn skal lære at fungere indenfor forskellige sociale og kulturelle rammer.

De fleste migrantbørn fungerer i forvejen i mere end et kulturelt miljø. Hjemmets normer er ofte afgørende forskellige fra skolens eller daginstitutionens normer. Børnene skal altså således lære at fungere i begge miljøer.
Børnene skal dels indgå i den danske kammeratskabsgruppe, i det danske skolemiljø, og dels leve op til de kulturelle adfærdsnormer og værdier, der kræves i hjemmet.
At bevæge sig mellem forskellige kulturelle miljøer kræver ganske enkelt, på trods af at det ofte er uhyre kompliceret, at børnene får erfaring med og udvikle et bredt repertoire af sproglige og sociale muligheder.

Skolen og daginstitutionen har ansvaret for at migrantbørnene udvikler redskaber til at kunne klare sig sikkert i varierede kulturelle situationer.
Alle børn må ganske enkelt føle at skolen og daginstitutionen værdsætter netop deres kulturelle baggrund, uden hermed at ignorere majoritetssamfundets krav om tilpasning og kvalificering.
Skolen og daginstitutionen må være bevidste om de dobbeltroller, som for migrantbarnet er nødvendige i forhold til at kunne fungere i et dansk majoritetssamfund og et lokalt etnisk minoritetssamfund.

Skolen og daginstitutionen må være med til at udvikle børnenes kendskab til de sprog- og adfærdsregler som adskiller forskellige kulturer.
Børnene skal ikke blot lære at være fleksible indenfor deres egen kulturbestemte adfærd, men bestemt også udvikle evner og anlæg for at kunne fortolke og forstå andres. Dette er i sig selv på længere sigt midlerne til en gensidig konstruktiv kommunikation.
På et tidspunkt vil en form for prioritering mellem majoritets- og minoritetskulturen bliver aktuelt for migrantbarnet.

Skolen og daginstitutionen skal på ingen måde foretage denne prioritering. Derimod kan den daglige undervisning i skolen tilrettelægges som situationer, hvor børnene får mulighed for at opøve deres evne til alsidige og fleksible skift mellem flere forskellige kulturelle indlæringsmiljøer.
Den information og informationsbearbejdelse, som specielt skolen bør tilbyde børnene, skal give dem en kritisk viden op både dansk kultur og minoriteters kultur.

Fordomme og uvidenhed eller reaktioner herpå, må ikke være grundlaget for afvisning af en kultur.


© 2006 Jørn Martin Steenhold - Steenhold & Co. Kreative Netværk