Etnisk respekt

Det er et menneskeligt mål i sig selv at fremme respekten grupperne imellem, ved at udvide den gensidige forståelse for både egen og andres etniske tilhørsforhold.

Skolen og daginstitutionen skal være med til at skabe muligheder for, at børnene udvider deres erfaringsrum og udvikler en bredere forståelse for andre mennesker og deres livssituation.
Skolen og daginstitutionen er stedet, hvor børnene gennem kontakten med andre kulturer, værdier, traditioner, kan udvikler en mere nuanceret forståelse af egen og andres situation.

Børnene må lære at forstå de historiske og økonomiske processer, som er grundlaget for den nuværende fordeling af rigdom og magt, uligheder som ofte har været en af årsagerne til migration.
Børnene må begynde at lære at forstå de indviklede og komplicerede processer for virkeliggørelsen af migrationen i praksis:

Måden hvorpå den dominerende gruppe med love og traditioner i ryggen vil og kan virkeliggøre integration.

Ubetinget skal vi derfor opfordre børnene til:

  1. at forøge deres viden om og forståelse for etniske minoritetskulturer
  2. at se udover fysiske og kulturelle forskelle og lære at alle mennesker på tværs af kulturer har visse fælles karakteristika og behov
  3. at udvikle evnen til at indleve sig i andres erfaringer og oplevelser
  4. at forholde sig åbent og spørgende til informationer om etniske minoritetsgruppers kulturer, velvidende, at respekt for en kultur ikke nødvendigvis medfører en fuldstændig billigelse af samtlige aspekter i denne kultur.© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk