Etnocentriske holdninger

Skønt der er uenighed om definition af begrebet ”etnicitet”, betragtes etnicitet som både et individuelt og et gruppefænomen. Indvandrerne er i vid udstrækning organiseret på basis af etnicitet.


  • Hvilket distrikt kommer du fra?
  • Hvilken landsby?
  • Hvilken dialekt taler du?
  • Tilhører du et mindretal?

At lære om andre folkeslag er et særligt vigtigt emne i en interkulturel undervisning, som søger at udvikle børnenes forståelse for forskellige måder at leve på.
Etnocentriske holdninger: ”vi er bedst, vi er de største, de stærkeste, ” osv. påvirker børn af etniske minoritetsgrupper både hvad angår deres etniske selvopfattelse – og forholdet til majoritetskulturen. Disse opfattelser af en kulturs bedreværd i forhold til andre kulturer bevirker at ikke-europæiske kulturer, ud fra europæiske værdikriterier, betragtes som underlegne.

Etnocentriske holdninger giver altid et fortegnet billede af såvel europæiske som ikke-europæiske kulturer og deres historie.

Som lærer og pædagog må man udfordre børnenes etnocentriske holdninger i bestræbelserne på at udvide deres begrænsede omverdensorientering og –forståelse til et betydeligt mere nuanceret syn på, hvordan en gruppe menneskers eksistens er og var i et bestemt geografisk område på et bestemt historisk tidspunkt.

 

© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk