At lære af og sammen med

Et grundprincip i flerkulturel undervisning og pædagogik er samarbejde – at lære at arbejde sammen – at lytte til hinanden, at lære at forstå hinandens tanke og drømme om livet, eksistensen og døden.

En succesfuld flerkulturel undervisning og formidling afhænger af klasseværelsets og lokalets atmosfære, idet samarbejde og åbenhed er betingelserne for at børnene tør udtrykke deres synspunkter og dele deres erfaringer med hinanden.

Gennem samarbejde åbnes muligheder for gensidig læring og tilegnelse af viden på tværs af kulturelle og etniske grupper. Et samarbejde, der bygger på at lære af og samme med, er specielt vigtigt i en etnisk blandet skoleklasse eller børnegruppe, hvor konfliktsituationer mellem etniske grupper, som foregår rundt om i verden, kan være særdeles belastende for de børn, der selv er medlemmer af etniske grupper i konflikt på liv og død.

En fordomsfri atmosfære i klassen eller gruppen tillader at børnene undersøger de pågældende konfliktsituationer og åbent diskuterer dem. Netop ved ikke at ignorere konfrontationer mellem etniske grupper, kan flerkulturel undervisning og formidling være med til at fremme forståelsen for en konflikt.

Værdien af samarbejde understreges yderligere af en flerkulturel klasses eller gruppes vidt forskellige sproglige baggrund.

Det er for længst dokumenteret –
- at to eller flersprogede børn med et begrænset kendskab til dansk, udvikler deres andet sprog og deres faglige færdigheder i et samarbejde med danske børn.


© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk