Om læseplans- og virksomhedsplansovervejelser

Læseplaner udformes ud fra overvejelser om hvilke områder man finder vigtigt, at børn lærer noget om.
En skole med etniske minoriteter må formulere en række spørgsmål til den traditionelle læseplan.

  • Er læseplanen indstillet på at bekæmpe racisme?
  • Afspejler undervisningsområder og indhold i tilstrækkelig grad skolens flerkulturelle sammensætning?
  • Finder det enkelte barn sin egen kultur og etniske gruppe fyldestgørende repræsenteret i læseplanen?
  • Lærer alle børn som et naturligt led i deres uddannelse om andre etniske gruppers erfaringer og kultur?

Forholdet mellem antiracistisk og flerkulturel læseplan har været meget debatteret. Kulturel mangfoldighed på tværs af læseplaner og fag er ikke i sige selv tilstrækkelige forholdsregler overfor racisme. Ligeledes bliver antiracistisk undervisning nemt begrænset til et isoleret fænomen, hvis ikke den indarbejdes i en flerkulturel læseplans indholdsformuleringer.
De vejledende læseplansformuleringer er udgangspunktet for hver enkelt kommunes lokale undervisningsvejledning, som må formuleres på grundlag af de etniske grupper, de enkelte skoler har.

Kulturel mangfoldighed kan indgå i læseplanen som ekstra tilføjelser til de traditionelle fag. Måske som et helt nyt selvstændigt ”kulturforståelses” fag, men problemet i yderligere forøgelser af skolens indlæringsområder er dels at dette ekstra fag er uden sammenhæng med resten af skolens undervisning, og dels endnu et område at prioritere i diskussionen om ”fagtrængsel”.

Det vil være mere effektive at overveje, hvordan den traditionelle læseplan kan omorganiseres. De fleste områder indenfor folkeskolens undervisning rummer i forvejen muligheder for at arbejde ud fra kulturel mangfoldighed og antiracistisk bevidsthed, og således bevidst søge at udvikle børnenes forståelse for etnicitet.

At lære om og gennem omgivelserne kan i indskolingen være med til at udvikle børnenes forståelse af den etniske sammenhæng i lokalsamfundet og de forskellige etniske gruppers historie og bevæggrunde til migration.

På længere sigt er denne indsigt baggrunden for forståelse af et samfunds indviklede opbygning og funktioner.
© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk