Om religion

En daginstitution eller skole med børn fra forskellige etniske grupper, skal ofte tilgodese vidt forskellige trosretninger.

Religion er et af folkeskolens gennemgående fag, og undervisningen i religion har traditionelt været undervisning i kristendommen og dens baggrund.
I en multietnisk skoleklasse, med repræsentanter fra flere forskellige trosretninger, må religionsundervisningen imidlertid udformes på en sådan måde, at det tydeligt ses at skolen værdsætter og anerkender børnenes forskellige religioner og religiøse skikkelser.
Netop i religionsundervisningen er behovet for at bringe børnene sammen i en tolerant atmosfære påtrængende.

Vi må kende børnenes religiøse baggrund, vide hvordan en bestemt religion påvirker et barn, og være modtagelige overfor de religiøse skikke, børnene præsenterer for os.
Vi er ikke altid i stand til helt at forstå den betydning en religion har for et barns udvikling! Dette lader sig kun gøre, hvis skolen har formået at opbygge et åbent og fordomsfrit forhold til børnene og deres familier.

Religionslærerne skal vide disse elementære ting om børnenes forskellige trosretninger, fx bestemte krav til diæter, særlige bønner i løbet af skoledagen, eller specielle religiøse fester.
I enhver religion findes elementer, som børnene kan dele med hinanden.

Diwali, Eid-ulfitr og jul er glædelige fester som skolen kan arbejde med og fejre i tværfaglige emnearbejder, projektarbejder og fællesarrangementer.
Naturligvis har disse festlige begivenheder særlig betydning for de børn, som tilhører den pågældende trosretning, men alle børn der deltager aktivt vil givetvis opdage forskellige religioners fællestræk og fælles erfaringer.
Det er vigtigt at disse feste ikke gøres til eksotiske happenings, men indgår som en del af undervisningen.

Specielt i indskolingen kan man lære om forskellige religioner og børnene vil ved fælles hjælp finde ud af, hvad der egentlig foregår disse steder.

At beskrive en særlig ceremoni, som mange børn har oplevet:
En fødselsdagsfest, navngivning, bryllup eller begravelse (eller blot det at fortælle om, hvordan man fejrer ugens helligdag) er ubetinget med til at bekæmpe uvidenhed og fordomme overfor andre gruppers religion.
Ligeledes er historiske fortællinger eller bibelske beretninger med til at oplyse andre om en kammerats religiøse skikke.

Undervisning i religion er ikke opdragelse til en bestemt trosretning, men en udvidelse af børnenes forståelse for flere forskellige religioner og respekt for andres ret til at have en tro som er væsentligt forskellig fra ens egen!


© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk