Hvordan opbygger man et samarbejde med forældrene?

 1. Gennem sociale arrangementer som tillader lærere og forældre at mødes uformelt

Eksempler:

  • Fælles morgenkaffe
  • Koncerter og teaterarrangementer hvor forældrene aktivt indgår, fx som skuespillere eller hjælpere
  • Danseaftener med forskellige landes folkedanse
  • Internationale aftener eller kulturelle festivaler
  • Familieudflugter – endags ture/lejrskoler
 1. Gennem møder om uddannelsespolitik med skolenævn/kommission

Eksempler:

  • Formelle møder hvor alle lærere og forældre deltager
  • lFælles lærer/forældreudvalg som samarbejder specielt med minoriteternes uddannelsespolitik
  • Forældreundervisning hvor lærerne hjælper forældrene med at vise, hvordan de bedst støtter deres børn.
 1. Gennem hjemmebesøg

Eksempler:

  • For at snakke om det enkelte barns uddannelsesmæssige fremskridt
  • For at diskutere de problemer et barn måtte have
  • For at forklare skolens daglige rutiner – hvad der sker, og hvorfor
 1. Gennem skriftlige beskeder på modersmål

Eksempler:

  • Brochurer om skolen som oplyser om skolens organisation, mål og metoder
  • Brev på modersmål angående specielle arrangementer, udflugter, fridage, ferier, m.m.
  • Nyhedsbreve eller aviser evt. produceret i fællesskab med forældrene
 1. Ved at diskutere det enkelte barns fremskridt, når forældrene bringer eller afhenter børnene

Ved at opmuntre forældrene til at deltage aktivt i skolens aktiviteter:

Eksempler:

  • Være hjælpere på udflugter og lejrskoler
  • Støtte børnenes indlæring på klassen, ved at hjælpe den med at læse og skrive
  • Dele deres særlige erfaringer og indsigt med børnene
  • Ved at lade dem tilbyde skolen deres specielle færdigheder: skrive og fortælle historier, modersmålsberetninger, undervise i kulturbestemt kunst, formning, kunsthåndværk, håndværk og husgeråd
  • Ved at behandle emner, som påvirker familiens dagligliv: boligpolitik, immigration, migration, diskrimination, racisme, social lovgivning, kommunale undervisningstilbud.

© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk