Hvordan opbygger man et samarbejde mellem hjem, skole og daginstitution?


1. Ved tydeligt at demonstrere forbindelse gennem det fysiske miljø

Eksempler:

  • Skilte, plakater, beskeder og breve på minoritetsgruppernes sprog:
   Udstillinger og vægdekorationer med emner som ”steder, vi kender”, ”vores sprog” eller ”vore bedste forældre bor i”

2. Ved at involvere børn og deres familier i fælles skolearrangementer

Eksempler:

  • Familieprojektarbejde, en produktion af historier på bånd, indsamling og udstilling af forskellige kulturelle kunstværker
  • Familieklubber og værkstedet, som modersmålsklasser, musik, kunst og sportsudøvelse for både voksne og børn

3. Ved at udvikle aktiviteter der relaterer til og bygger på barnets erfaringer fra hjemmet

Eksempler:

  • Historier fra alle mulige kulturer og steder i verden
  • Projektarbejder som handler om børnenes og deres familiers hjemmeerfaringer
  • Fejre forskellige religiøse og kulturelle festivaler
  • Et ”kulturhjørne” i klasseværelserne eller i forgangen som udstiller elementer og ting fra flere kulturer
  • I indskoling at have tid til at byde forældre som afleverer eller afhenter deres barn velkommen
  • Ved at etablere bogcafe eller bibliotek på skolen med tosprogede bøger eller bøger skrevet på modersmål
  • Et pædagogisk legetøjsbibliotek på skolen eller en afdeling med legetøj fra flere forskellige lande
  • Udstillinger med legetøj, kostumer eller specielle genstande fra forskellige kulturer

4. Ved på alle område i skolens hverdag at vise omsorg for alle børns interesser og behov

Eksempler:

  • Ved at anerkende og støtte udviklingen af børnenes forskellige modersmål
  • Ved i løbet af skoledagen at skabe mulighed for at børnene kan opfylde særlige religiøse forpligtelser
  • Sikre at alle børns religiøse madvaner respekteres.

© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk