At etablere en forbindelse mellem skolen og lokalsamfundet

1.
Gennem:
En kommunal koordination for flerkulturel uddannelse og en særlig ansat skole/hjem konsulent
Ved:

At diskutere og formulere overordnede principper for flerkulturel undervisning og skole/hjem samarbejde

2.
Gennem:
Repræsentanter fra lokale indvandrergrupper, religiøse grupper, kulturelle grupper og modersmålsundervisning
Ved:

At etablere kontakt med etniske minoritetsgrupper i kommunen, således at deres synspunkter og interesser kommer til udtryk i skolens aktiviteter

3.
Gennem:
Børnenes familier
Ved:

At vise interesse for de forbindelser og tilhørsforhold familierne har i lokalsamfundet

4.
Gennem:
Sundheds- og socialmedarbejdere, klubmedarbejdere og frivilligt organiserede grupper, som særligt beskæftigelser sig med indvandrerbørns forhold
Ved:

At sikre skolens opretholdelse af et tæt samarbejde med disse mennesker, også udover kontakten omring det enkelte barn, således at alle parter får den størst mulige viden om kommunens indvandrergrupper.

 5.
Gennem
Skolenævn og skolekommission
Ved:

At arrangere diskussionsmøder og pædagogiske arbejdsdage sammen med indvandrer forældre, i bestræbelse på at udvikle nye muligheder for skole/daginstitution/hjem samarbejde.

6.
Gennem
Medarbejderne på fritidsklubberne, i pasningsordninger
Ved:

At sikre skolens lærere et indgående kendskab til indvandrerbørns og –
familiers fritid og hjemmesituation


© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk