Musik-klog – Musisk viden

- er at udtrykke rytmer, toner, klangfarver og melodier


musikklog

Musik er fyldt med kontrasterne – ensomhed og fællesskab – glæde og sorg – lyst og smerte.
Den har optaget os på magisk vis siden tidernes morgen og indgår som evig rytme i både vores liv, bevidsthed og eksistens.
Musik bliver ofte skabt af en enkelt person alene, fordi vedkommende er inspireret til kreativt at videregive den til andre.
Musik skabes også sammen med andre, meget ofte i glæde og i nuet. Den skabes ud fra lyst, så det er lyst og samvær, der driver mennesker til at optage musikken i sig.
Fællesskabet om musik er fundamental. Mange mennesker kan på en gang nyde, deltage og dele oplevelsen mellem sig.
Musik er også fordybelse, hvor tiden bliver brugt til at øve sig på sit instrument – ofte isoleret og dybt optaget af instrumentets muligheder. Udforskningen af instrumentet og egne færdigheder veksler mellem improvisationer, hvor mulighederne afprøves, testes og indøves gennem repetition.
Men fordybelsen er også meget ofte bundet til den koncentration, som skal til for at lære af en person, som er dygtigere end en selv.

Gennem musik udtrykkes de højeste og dybeste følelser, fordi det er at fortælle en historie uden ord.
Historien skal desuden formidles gennem
rytmer, toner, klangfarver og melodier, så mange gange skal den der formidler musikken optræde – måske endda være entertainer.

10 Musikkloge lege- og læringskategorier
Musik kloghed – musisk intelligens udvikles gennem lege og erfaring med

  • Lytte
  • Synge
  • Danse
  • Spille
  • Rytme og puls
  • Tone og melodi
  • Klang
  • Dynamik
  • Sammenspil
  • Fornemmelse og intuition


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.