Musik-klog - Klang


Billedet viser, at børn finder det både underholdende og interessant at lege og eksperimentere med klange og lyd.


Klang


En klang er en klingen, ringen, en tone, akkord eller harmoni, de hastige og periodiske svingninger, som øret opfatter eksempelvis når en streng, en stemmegaffel eller en orgelpibe sættes i vibration.

En klang kan

være af forskellig styrkegrad bestemt af den energi, hvormed eksempelvis stemmegaflen sættes i bevægelse

have forskellig klanghøjde (tonehøjde) bestemt af den hurtighed hvormed eksempelvis en streng på en guitar svinger

have en klangfarve, som - når man lytter nøje efter - kan bestå af en hel serie af overklange eller overtoner (overtonerne eller deltonerne er meget ofte noget svagere end selve grundtonens klang).


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.