Musik-klog - SyngeSang er naturligvis beslægtet med tale.
Nogle børn taler på en syngende måde, hvilket kan skyldes den lokale dialekt, eller at den måde et barn taler på kan blive bestemmende for, hvordan barnet kommer til eller kan synge.


SyngeSang er barnets og det voksne menneskes lyst og trang til at give luft og udtryk for sine følelser. Det gælder uanset om man bliver inspireret af en sangs tekst, som man så får lyst til at synge - eller man bliver overvældet af en stemning og spontant skaber en melodi, måske med sin egen umiddelbare tekst.® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.