Natur-klog - Naturalistisk intelligens


- er evnen til at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår


Naturklog


En smuk omformulering af nysgerrighed i forhold til naturen er følgende -
En beundrende undren.

Alle børn er naturlige børn, født med en nysgerrighed for alt levende, de finder eller opdager.
Børn, som opfører sig ”naturligt”, er umiddelbare og opmærksomme på de fænomener, der omgiver dem. Derfor er alle børn også født som naturvidenskabspiger og drenge – og med øvelse, træning, undren og ydmyghed kan de måske blive naturvidenskabskvinder og mænd.

Børn begynder at kunne forstå at nyde et naturområdes specielle karakter og skønhed ved 6-7 års alderen. Derefter leger de med tanker om den måde, hvorpå naturen er sammensat.
Denne måde at lege på kan kun stimuleres og suppleres gennem na­turoplevelser, hvor børnene gennem selve oplevelsen kan lære at sanse et områdes og landskabs karakter.
Jo mere og bedre vi lærer naturen at kende, jo større respekt får vi for dens fantastiske rigdomme og mangfoldigheder, uanset om disse er store eller små, for de er alle lige fantastiske.

10 Natur-klog - Naturalistisk intelligens
Natur kloghed – naturalistisk intelligens udvikles gennem lege og erfaring med

  • vores krop
  • naturen omkring os
  • dyreliv
  • planteliv
  • årstiderne
  • fænomenerne
  • objekters beskaffenhed
  • vekselvirkning og tid
  • friluftsliv
  • leg og eksperimenterne


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.