Natur-klog - Dyreliv

De levende dyr fanger altid børns opmærksomhed. Dyr indgår jo ganske enkelt i men­neskets bevidsthed. Allerede ved synet af et dyr begynder barnet at gøre sig tan­ker og forestillinger om dyrets mulige betydning. Børnene iagttager, snakker og leger med tanken om, hvordan det er bedst at forholde sig til det. Som det naturligste i verden stiller de interesserede spørgsmål for at få viden og information, som kan an­vendes til at sikre sig, at der ikke sker noget uventet eller farligt. På grundlag heraf får børnene gennem legen lært at klassificere dyrene i grupper af små og store, farlige og ufarlige, vilde dyr og husdyr, de vilde dyr som ikke er til at styre, og kæledyr som er til at lege med, klappe og sove sammen med. Herefter åbner alle mulighederne sig.


DyrelivDyr er alle levende væsener, herunder også alle former for insekter og små organismer.
Dyrenes legemer er ligesom planternes bygget op af en eller flere celler – hos planter forsynet med en tydelig væg, som mangler eller er meget fortyndet hos dyr.
Hos begge arter træffer vi i reglen en forplantning der involverer hanlige og hunlige kønsceller.
Zoologi er viden om dyr – anatomi beskriver dyrenes organer – fysiologi undersøger funktioner – embryologi er viden om fostrets udvikling – biologi udforsker cellevæv og gener – zoogeografi omhandler dyrs udbredelse – systematik beskriver de enkelte arter og ordner dem i systemer – de enkelte dyr har to navne, et slægtsnavn og et artsnavn, som begge forekommer på det nationale sprog og på latin.
® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.