Natur-klog - Fænomenerne


På billedet leger to børn med varm luft. Da de ikke er helt små børn, og da der også er voksne til stede og de er udendørs, har fået lov at tænde ild i en avis og får således varm luft ind i en plasticpose. Derefter er farer de, at posen stiger til vejs – ligesom en luftballon.
Den leg kan børnene lege i meget lang tid – hvis de får lov. Det er et fænomen, at varme kan samles og få ting til at svæve.


FænomenerneEt fænomen er en foreteelse, noget som tilsyneladende kan ske - og som for det meste også er interessant.
Blandt naturfænomenerne forekommer der adskillige, der har med planeterne at gøre, men desuden både ser og oplever vi mange gange om året forskellige vejrfænomener.
Dog forsvinder de fleste naturfænomener næsten lige så hurtigt som de opstod, så det derfor kun kortvarigt, at vi kan nyde at opleve dem.
Af andre fænomener er der dem vi kan lege med og som har noget at gøre med luft, varme/kulde, ild/vand og magnetiske kræfter.
Et menneske kan også være et fænomen, et utroligt naturtalent (man siger f.eks. - hun er utrolig fænomenal), såfremt vedkommende - eksempelvis et barn - kan noget usædvanligt i forhold til alder og udviklingstrin - eller er fremragende dygtig på en speciel måde – eksempelvis til at spille violin, spille fodbold, springe højt, danse eller synge på en smuk måde.


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.