Natur-klog – Naturen omkring os


På billedet er to børn ude i naturen – dvs. at de befinder sig ude i den.
Det at befinde sig i naturen, er nydelse (natur og menneske – livs-klog), erkendelse og beskrivelse (ord på natur – ord-klog) – og oplevelse (naturen omkring os – natur-klog).
Oplevelser i naturen kan deles med andre – og det er hvad de to børn gør. Men kun når de træder et skridt tilbage, kan de se, hvad der viser sig for dem - og heraf kan der opstå en beundrende undren, der med en uendelig energi igangsætter alle de opdagelsesprocesser, som børn med glæde involverer sig i for også at kunne studere naturen.


Naturen omkring os


Natur er et lands eller en egns fysiske grundforhold - hvad der eksisterer eller er opstået uden menneskelig indgriben, kultur og kunst - tilværelsens lovbundethed eller orden. Men natur kan også være en medfødt eller oprindelig egenskab, konstitution, væsen, sindelag.


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.