Natur-klog – Vores krop


På billedet leger nogle børn ved havet. Det ene barn jubler mod solen og nyder givetvis sin krop, sanser vandet, vinden og solens varme.
At sanse og mærke tingene på kroppen er forudsætningen for at erkende sin krop og kroppens muligheder. Under jeg-klog har vi en beskrivelse af ”egen krop”, som handler om ansvaret for egen krop. Dette afsnit skildrer kroppen i en biologisk historisk sammenhæng.
Men krop er natur og natur skal både bruges og beskyttes - for der skal helst være balance mellem menneskets sjæl og krop.


Vores kropMennesket (Homo sapiens) er den højst udviklede art af pattedyrene og udgør sammen med uddøde arter slægten Homo, der atter sammen med forskellige uddøde slægter udgør familien Hominidæ.
Mennesket er bl.a. karakteriseret ved en opret krop og gang, stort hjernerumfang (omkring 1400 ml), kraftig udvikling af visse hjernepartier, navnlig af synscentret (på bekostning af lugtcentret), et stereoskopiske syn, der sammen med den særlige udformning af hånden, (hvor tommelen kan modstilles de øvrige fingre), betinger muligheden for at kunne udvikle og anvende redskaber.® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.