Om os

Vidensbutikken er den del af De Kreative Netværk og Scandinavian Toy Institute

Vores virksomhed omfatter innovative udviklingsprojekter,

samt evaluering og vurdering af pædagogiske koncepter omkring børn og unge,

og vi samarbejder med pædagogiske institutioner, organisationer, kommuner, råd og styrelser.

Vi udfører forskning, evaluering, pædagogisk konceptudvikling (virksomheds- og læreplansinnovation) organisationsudvikling

og konsulentbistand - især indenfor pædagogiske institutioner og dagtilbud - herunder dagplejen.

Vi er kendt for et højt kvalitetsniveau, grundig og spændende formidling, originalitet, innovation og kreativitet -

og for at give vore samarbejdspartnere ejerskab over nytænkning og udvikling. 

 

Meningen med Vidensbutikken er kreativt og innovativt at udvikle

- den personlige formidling af viden om gode produkter til børn og unge til og for personer og virksomheder
samt at samarbejde kreativt og innovativt uden grænser at skabe og få det gode liv.

 

Løsningen

er alt det kreative personligheder, innovative virksomheder og organisationer
- samt Kreative Netværk – kan gøre i form af forskning, formidling, præsentationer, artikler og oplysninger og at samarbejde med pædagoger, lærere, forældre og organisationer om at skabe de bedste kreative rammer for børn og unge.

 

Produkterne

- er et udsøgt udvalg til formidling af viden om børn og unge – samt planer, ideer, koncepter, legetøj, møbler, spil, legeredskaber, redskaber og konsulentydelser herom – samt produkttest og certifikater, læreplaner for dagtilbud, børnemiljøregistrering, børnemiljøvurdering – og de mange forskellige kurser herom.

 

Formidlingsprocessen

- foregår gennem netværk og enkeltpersoner, som oprigtigt ønsker at gå sammen om at styrke børns og unges kreative udviklingsmuligheder nu og i fremtiden.

 

© ® 2019 Scandinavian Toy Institute

 

Alle informationer på dette site tilhører Scandinavian Toy institute og må kun med skriftlig tilladelse anvendes eller mangfoldiggøres til andet end personligt brug.
Vi hjælper dig gerne hermed.

Forfatterne er suveræne og har ret til subjektivitet i deres tekster.
Den fuldstændige subjektivisme eller relativisme bliver normalt imødegået med, at den falder for sin egen urimelighed, idet den ifølge sit eget udsagn om altings relativitet også selv bliver relativ.
Mere centralt er det, at den forbliver i en ”egen verden” - og ikke formår at overskride sine egne grænser.
Objektivitet kan på den anden side have mange forskellige påstande om sandhed.
Det hindre dog ikke, at der kan findes flere forskellige – og nogle gange modsigende - perspektiver på viden, som forsvares med divergerende argumenter.
Ingen af forfatterne eller andre involveret i udformningen af informationer på dette site kan garantere, at indholdet i enhver henseende er fuldt korrekt, relevant eller komplet og kan som sådan ikke føres til ansvar for fejl eller mangler eller for de konsekvenser af enhver art, der må kunne opstå som følge af anvendelsen af informationerne på dette site.
Informationer på dette site bør kun anvendes som informationskilde og bør således ikke anvendes som erstatning for den forskning, de undersøgelser, behandlinger eller anden form for kontrol det etablerede sundhedsvæsen eller den etablerede forskningsverden tilbyder.
Der gives således ikke nogen garanti for fuldstændigheden, rigtigheden, anvendeligheden eller troværdigheden af indholdet på dette site eller til de sider der refereres til på andre sites på Internettet.
Brugeren påtager sig ethvert ansvar forbundet med brugen af informationerne.
Ethvert forslag (såvel pædagogisk, psykologisk, operativt som medicinsk) skal kun betragtes som et forslag blandt mange mulige. Brugeren opfordres til at få informationerne bekræftet gennem andre relevante kilder.