Jeg-klog - Personlig viden


- er selvindsigt og evnen til at handle på en måde, der er tilpasset denne viden

Jeg klog


Personlighed er mængden af de træk og egenskaber, som kendetegner et menneske, herunder bl.a. følelser, færdigheder, handlemåder og – viden. Jeg’et opfattes almindeligvis som personlighedens centrum, hvortil er knyttet bevidstheden og styring af tænkning og handling.

I vores tid kan alle jo konstruere sit eget liv. Dog synes der alligevel at opstå situationer for den enkelte, som ikke synes mulige at konstruerer sig ud af. Man kan tænke om mennesker generelt, at de vil opnå mest mulig lykke og undgå smerte og ubehag. Man kan også tænke, at mennesket har brug for mennesker for at opnå dette og det bliver således et mellemmenneskeligt og moralsk spørgsmål hvordan vi oplever skæbne.
Man kan sige, at uanset hvordan man tænker skæbne, hænger dette sammen med en eller anden form for sammenligning mellem mennesker og den måde, vi håndtere dels egne og dels andres skæbne.

Mange ting er med til at danne barnets personlighed. Jo mere et barn får lov til at høre om og lege med alle disse spændende beretninger om mennesker, de kender, jo klarere får barnet en opfattelse af sin familie. Barnet er på vej til at finde sig selv blande de mange andre personer i omgivelserne. Det skaber efterhånden en opfattelse af sig selv.
På basis af alle de gode, kærlige og sjove historier om sig selv, fortalt af forældre og bedsteforældre, vil barnet efterhånden danne sine personlige idealer, som det vil ønske at få opfyldet. Disse idealer – som det er så vigtigt at ethvert barn får mulighed for at opbygge – er de mål for sine egne egenskaber og handlinger, som det drømmer om og håber på at få opfyldt.


10 Jeg-kloge lege- og læringskategorier

Jeg kloghed – personlig intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • slægtshistorie
  • søskende og familie
  • den man elsker
  • egen krop
  • følelser
  • normer
  • andre kulturer
  • det anderledes
  • vise mennesker
  • sprog og udtryksformer


strong>® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.