Profil

 

alt  Jørn Martin Steenhold – cand.phil. forfatter og fremtidsforsker
- især kendt gennem medierne som ”Danmarks eneste legetøjsforsker”
og for en række udsagn:
”at legen vil blive den væsentligste faktor i fremtidens samfund og vil i hverdagen påvirke opdragelse, uddannelse, familieliv og erhvervsliv” (1991). 

 
Han er eksponent for at:
”børn og unge til enhver tid sagtens selv kan sortere mellem holdninger, etik og moral, især når de først har erfaret, hvordan de ærlige og oprigtige voksne ”prøver på” at løse problemerne”


samt at:
”læring altid tager sit udgangspunkt i leg, eksperimenter, efterligning, drømme og håbefulde forventninger, foruden meningsfuld syslen, når især de voksne både gider holde sig på afstand eller være nærværende - men ellers kun være totalt og absolut nærværende, når børnene og de unge selv spørger dem til råds”.


Jørn Martin er almindeligvis både konsulent, rådgiver og ideudvikler på mange forskellige projekter – og er desuden udvikler af kreative innovative synergier. Han har skrevet en lang række bøger og mere end 600 artikler - og holder ca. 50 foredrag om året, foruden kurser, præsentationer, oplæg og dialogprocesser.


Statement
“Det er min privilegerede opgave at sørge for, at børn og unge, du og dine kolleger, forældre, råd og udvalg – samt vore innovative samarbejdspartnere – kan få gavn af den viden, den indsigt og de holdninger innovative personligheder besidder og gerne vil formidle om børns fremtid, om leg, læring og legetøj”.


Jørn Martin var i 1990 en af initiativtagerne til dannelsen af den internationale forskersammenslutning ITRA – International Toy Research Association – og var ITRA’s første sekretær.

 

I 2000 fik han i Sverige tildelt den store internationale legetøjsforskerpris BRIO-prisen for værket TOYS AND USERS – med den begrundelse, at ”hans forskning i legetøjets semiotik både er enestående, kontroversiel, provokerende og banebrydende for moderne legetøjsforskning”.

Han tog i 2002 initiativet til oprettelsen af kooperativet ”Kreative Netværk”, som i mange vidt forskellige sammenhænge samarbejder med interesserede parter om formidling af både traditionel og alternativ viden om produkter til børn og unge.


I 2006 udviklede samarbejdet sig til oprettelsen og etableringen af www.vidensbutikken, som i dag formidler udviklings- og forretningskonceptet VIDENSHJULET til både offentlige institutioner, forvaltninger og innovative virksomheder.


I 2007 tog en gruppe sammen med Jørn Martin initiativet til oprettelsen af web siden BØRNELIV www.borneliv.dk – (som senere har fået kælenavnet: Den med mariehønen).
Denne web har det klare mål at formidle viden om børn til alle interesserede, men især til forældre.

Yderligere står Jørn Martin bag - Børneliv Pro www.borneliv-pro.dk (en omfattende planlægningswebside for pædagoger og ansatte i dagtilbud)  - Knowledge Wheels Group www.knowledgewheelsgroup.dcom (et system for lege- og læringsanalyser for produkter til børn og unge, for både fabrikanter, distributører - men også for institutioner) - samt Børleliv Pro Shop www.bornelivpro-shop.dk (websalg af superprodukter til skoler og dagtilbud).

Jørn Martin forsker især i børns og unges leg og læring, i legetøj og i produkt- og konceptudvikling.
Han udvikler teorier i praksis i samarbejde med pædagoger og lærere, forvaltninger og virksomheder,
Han er forfatter til bøger og projekter om daginstitutions- og skoleudvikling, står bag forskningsprojekter om børns leg, læring, fantasi og drømme, og er tildelt den internationale legetøjsforskerpris BRIO-prisen år 2000.

Gennem årene har Jørn Martin bl.a. samarbejdet i kortere - i længere - i lang tid - og stadig med - bl.a.:

Statens Kostskole for Tunghøre og Døve, Fredericiaskolen (børnehavepædagog) - Vejle Kommune (børnehaveleder) - Ikast-seminariet (praktikleder og lektor) - Bolex (institutionsbygningskonsulent) - DLH Institut for Småbørnspædagogik (legetøjsforskning) - Högskolan i Halmstad, Sverige (legetøjsforskning) - LEGO A/S, Global Marketing Research (seniorforsker, lege- og legetøjsforskning) - Instituttet for Fremtidsforskning (forskningschef, projekter om børns og unges drømme om fremtiden) - Verdensbanken (legetøjsudvikling i Vietnam)
RABO (forskningschef) - Mattel - Hasbro - Top-Toy - DICA - Danimals - Norsk Pædagogisk Forum - (Rådgivning og udvikling) Legetøjsbranchens Fællesråd - Danida (børnehaveuddannelse i Ghana) - C.C. Natur (konceptudvikling) - Leika (koncept- og produktudvikling) - Learning Lab Denmark (læreplansudvikling) - Legetøjsfabrikanterne (rådgivning) - Kulturprinsen Viborg - Kommunernes Landsforenng - Kids'nTweens - Designkonsordiet - Intertek - Creative Company - fortsættes . . .   


Jørn Martins netværk
Mitra
Det niende akademi
International Toy Research Association
Flyv, fugl, flyv
Kreative Netværk


En oversigt over Jørn Martins bøger:


Bøger om legetøj og leg:
1989 - Legetøj og leg
1990 - Legetøjsudvikling
1993 - Legetøj som klær legen
1994 - Det legende spil
2001 - Børns leg og drømme universer
2001 - Den rene leg
2002 - De små zild
2002 - PLAY (Den store bog om leg og udvikling fra IKEA)
2005 - Legetøjet og intelligenserne
2006 - Legeuniverserne
2006 - Legen i tiden og i fremtiden
2006 - Legetyper
2007 - Legen og intelligenserne i SFO’en
2007 - Læreplaner og klogheder
2007 - Legetøj og klogheder

2008 - Børn og klogskab -klog på 100 måder

2010 - Børns leg med kundskab - en del af deres barndom

2011 (NY - Forventet udgivelse nov. 2011): Den kreative udfordring - En fortælling om børns magiske leg, læring og udvikling.
 
 

Publicerede afhandlinger:
1994 - Legetøj og leg, livsform og livsstil
1994 - Toys, play and Games, Lifestyles and Views of Humanity (statistical information)
1997 - For legetøjet
1999 - Toys and Users (disputats)
1991 - - en lang række interne afhandlinger og rapporter til private virksomheder, herunder som sagkyndig for Forbrugerstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen i spørgsmål om legetøj

Lærebøger:
1975 - Åben plan
1975 - Systembegreber
1978Emne- og temaarbejde
1978 - Multietnisk pædagogik

Børnebøger:
1997 - Binnerup
1997 - Anne-Mette og Bierne
1978 - Helle og Lykke
1978 - Bente og Bo
1978 - Peter og hans mor
1978 - Jan og hans far
1983 - Lone laver verden om
1983 - Min oldefars polypper
1983 - Natten sover
1983 - Nu er det morgen
1984 - Mit Jesus-barn er en lille pige - I ”24 dage til Jul”
1988 - Pigen, hunden og fuglen
1988 - Regnbuekrigeren


Digte:
1974 - Passe-partout til Melissa
1978 - Patina