Billed-klog - Rumlig-viden


- er at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt


Billedklog


Rum er plads, en celle, et hulrum eller en åbning – og et rum, lokale eller værelse kan have en bestemt dybde, perspektiv og udformning og derved få en bestemt betegnelse, som eksempelvis kan være en hule, et kammer, en kahyt, et aflukke eller et gemme.
I lidt større perspektiv kan et rum også være et særligt område, en mindre eller større plads, et større areal eller et landskab.
Land omfatter fastlande og øer, hvorpå vi kan gå og bo.
Et landskab er et særligt område, en egn eller en provins - men kan også være et sceneri som har en bestemt betydning.
Landskaber er meget forskellige afhængigt af, hvor i verden vi befinder os – lavland, sletter, højland, bjergland osv.

Vi orienterer os, aflæser og gengiver rummets dimension, størrelse, form, farverne m.m. Det gør vi både ved mundtligt at fortælle om rummet, men også ved at berette om de særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan være specielle detaljer, markante eller egenartede forhold, samt om de mennesker, dyr og genstande, som findes deri. Desuden kan vi gengive det vi ser som en skitse, et maleri eller en tegning.


10 Billedkloge lege- og læringskategorier
Billede kloghed – rumlig intelligens udvikles gennem leg og erfaring med

  • billeder
  • rum og lokaler
  • landskaber
  • farver
  • form
  • figurer
  • klangfarver
  • dimensioner
  • tolkning
  • størrelser


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.