Billed-klog – Dimensioner


På billedet ser vi et barn, som holder en lille model af det store hus i hænderne – og det lille hus er en tro kopi – blot fremstillet senere end det store blev bygget.
En dimension er en udstrækning i størrelse og omfang - men er også en udstrækning i rum og i tid.
Der findes flere dimensioner, 1. – 2. – 3. – 4. og måske en 5.
- og måske en 6.


Dimensioner


Et punkt har 0 dimensioner, dimensionen 0: er en position eller et bestemt sted.

En linie har 1 dimension: længden.

En flade har 2 dimensioner: længde og bredde.

Rummet har 3 dimensioner: længde, bredde og højde.

Tiden bliver ofte kaldt den 4. dimension: længde, bredde, højde, tidspunkt (hvor begivenheden skal ske).


  ® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.