Social-viden - Os-klog


- er at kunne skelne sindsstemninger og følelser hos andre mennesker

- og at kunne samarbejde


osklog


Sociale positive faktorer er alle de ting, som har indflydelse på, hvordan og hvorledes både det enkelte menneske og de forskellige grupper i et samfund har mulighed for at udvikle for frihed og lighed – samt på at løse opgaverne ved at hjælpe hinanden i både offentlig og privat regi.
Derved får alle medlemmerne i samfundet et socialt ansvar og sociale forpligtelser.
Der skal være en fælles vilje til at gøre noget for hinanden – især overfor de mennesker i samfundet, som af sociale årsager har behov herfor.

Man siger, at politik begynder i familien og i børnehave – for politik er den praktiske viden om, hvordan man skal opføre sig ordentligt overfor hinanden og om hvordan børn og voksne i fællesskab kan lede og styre tingene i hverdagen.
Hertil kræves der social moral – og moral er det børn lærer ved at være sammen med andre mennesker omkring hverdagens små og større problemer.
Det er væsentligt og vigtigt at have gode regler og vane, når man skal være sammen med andre mennesker. Reglerne anviser, hvad der er rigtigt og forkert, men også hvad der er godt og ondt.


10 Os-klogleg lege- og læringskategorier
Os kloghed – social intelligens udvikles gennem leg og erfaring

 • sociale faktorer
 • menneskerettigheder
 • etnicitet
 • politiske faktorer
 • ansvar
 • økonomiske faktorer
 • menneskers behov
 • miljøfaktorer
 • moral og ansvar
 • regler og normer


  ® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
  Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.