Os-klog - Etnicitet


Billedet viser børn fra forskellige steder på kloden. De har alle det til fælles, at de er børn og skal vokse op til at samarbejde, vise forståelse for hinandens ønsker og behov – og få et godt og lykkeligt liv.
Selv om de er af forskellig race og tilhører forskellige folkeslag, skal de sammen bo på den klode, vi kalder Jorden. Nogle gange kræver det øvelse at lære det, men det er nu engang forudsætningen for folkelig sameksistens.


etnicitetEtnicitet er hvad der karakteriserer og har med folkeslag eller race at gøre.
Nogle grupper i samfundet udgør en etnisk minoritet, idet de er bosat i et andet land end det de oprindelig kommer fra.
Etnocentrisme er en overdreven national- eller folkefølelse, som desværre kan vise sig som ringeagt for andre nationer eller folkegrupper.
Skønt der er uenighed om selve definitionen af begrebet ”etnicitet”, betragtes etnicitet som både et individuelt og et gruppefænomen.
Indvandrerne er i vid udstrækning organiseret på basis af etnicitet.


 ® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.