Os-klog – Regler og normer


På billedet foretager en af spillerne sig noget, han ikke må. Det er selvfølgelig vigtigt at han får det at vide, inden han kommer til at gøre det igen.  Andre børn og voksne kan fortælle ham om, hvordan reglerne og betingelserne er - eller dommeren kan gribe ind.


regler


Regel er skik og brug - ofte en vane, undertiden en rettesnor og ledetråd, men kan også være en forskrift eller en vedtægt. Nogle regler er lov, hævd eller dogme. 


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.