Spil kategorier

 

 

Dette emne har følgende afsnit:

- Basiskategorierne

- 2 udviklingskategorier af spil

  • Videnshjulet
  • De klassiske spilkategoriseringer

Der er i tidens løb gjort mange forsøg på at opbygge klassifikationssystemer, som skal give et overblik over spiltyper og spil.
Dette er vanskeligt, og det er da indtil dato heller ikke lykkedes helt – for når et spil spilles, repræsenterer det et uoverskueligt antal af ideologiske, strate­giske og kulturelle udtryk.

Basiskategorier

Almindeligvis bliver spil delt op i 5 basiskategorier:

  • Færdighedsspil
  • Intelligensspil
  • Viden og kundskabsspil
  • Personlighedsudviklingsspil
  • Holdningsspil

Undertiden kan det være vanskeligt at indplacere et spil i en bestemt basiskategori, da spillet måske indeholder elementer, som findes samtidig i flere af basiskategorierne.

2 udviklingskategorier af spil

Et spil udvikler særlige og bestemte områder, som skaberen af spillet eller designeren har haft i tankerne, da vedkommende tilrettelagde og lavede spillet.
Her drejer det sig for begge de 2 udviklingskategorier om 10 delkategorier.


1.
Videnshjul kategorierne

2. De klassiske spilkategoriseringer

De 2 udviklingskategorier vises her:

1. Videnshjulet – og spillenes 10 udviklingskategorier
- tager udgangspunkt i, hvilke intelligenser, viden og klogskabsområder et spil udvikler – idet det derved også omfatter færdigheder og personlighedens udvikling.

Rumlig intelligens (Billed-klog)
-er evnen til at opfatte og udtrykkedele af den rumlige verden nøjagtigt

Eksistentiel intelligens (Livs-klog)
- er evnen til at erkende situationer og episoder
-
samt etiske, æstetiske og religiøse faktorer

Intuitiv intelligens (Fornemme-klog)
-
er evnen til at fornemme hvad der (sikkert)
-
vil ske, at tankelæse og tænke synkront

Personlig intelligens (Jeg-klog)
-
er selvindsigt og evnen til at handle på en
-
måde, der er tilpasset denne viden

Krops-kinæstetisk intelligens (Krops-klog)
-
evnen til at bruge hele kroppen til at udtrykke
-
ideer og følelser

Musikalsk intelligens (Musik-klog)
- er evnen til at opfatte og udtrykke rytmer,
-
toner, klangfarver og melodier

Naturalistisk intelligens (Natur-klog)
- er evnen til at aflæse naturens kræfter og forstå,
-
hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår

Sproglig intelligens (Ord-klog)
- er evnen til at tænke i tale, bruge ord og have
-
fornemmelse for at kunne lære andre sprog

Social intelligens (Os-klog)
- er evnen til at skelne sindsstemninger og følelser
-
hos andre mennesker – og at kunne samarbejde

Logisk-matematisk intelligens (Tal-klog)
- er evnen til at bruge matematik - talteori -
-
ligninger - geometri - topologi

2. De klassiske spilkategorier
- er udviklet over mange år af de spilfabrikanter, som især har specialiseret sig i at udvikle pædagogiske læringsspil. Disse er:

Tal og mængde udvikling
-Matematiske spil

Generel kreativ udvikling
-og skabende virksomhed

Former og farver farvede former
- og geometriske blokke

Social kompetenceudvikling af
-sociale og individuelle følelser

Berøre og føle taktil udvikling
-ved at benytte følesansen

Personlighedsudviklingindividuelle,
-personlige udfordringer

Motoriske udvikling Berøring og
-skrivemotorik

Sproglig stimulering
- og læseudvikling (lytte)

Fornemmelse for tid, rum og evnen til
- at kunne orientere sig

Parat videnhukommelse, intuition
-og evnen til at gætte rigtigt

 

© 2007 - Jørn Martin Steenhold – delvist fra bogen: Det legende spil.

Bogen er under forberedelse og forventes udgivet i 2012

Du kan finde mere viden om spil i bogen:
Jørn Martin Steenhold. DET LEGENDE SPIL.
Semi-forlaget 1990

Du kan yderligere bestillet et foredrag/kursus om SPIL SOM PÆDAGOGISK REDSKAB ved Vidensbutikken.